400 år av erfarenhet

Vi som undervisar dagens studenter är aktiva forskare inom statsvetenskapens olika delområden. Vårt gemensamma grunduppdrag är att analysera den politiska maktens villkor och förutsättningarna för fungerande demokratiska institutioner.

Information om ansökan till forskarutbildningen

Aktuellt - sök till forskarutbildningen

Aktuella publikationer