Magnus Johnsson disputerar 7 juni

2017-05-22

Magnus Johnsson disputerar kl. 13.15 i Brusewitzsalen med avhandlingen Strategic Colonels. The Discretion on Swedish Force Commanders in Afghanistan 2006-2013.

Opponent är Douglas Brommesson, Lunds universitet övriga ledamöter är Johan Tralau, Uppsala universitet, Lotta Lerwall, Göteborgs universitet och Göran Sundström, Stockholms universitet.

The Department's News

Magnus Johnsson disputerar 7 juni

2017-05-22

Magnus Johnsson disputerar kl. 13.15 i Brusewitzsalen med avhandlingen Strategic Colonels. The Discretion on Swedish Force Commanders in Afghanistan 2006-2013.

Opponent är Douglas Brommesson, Lunds universitet övriga ledamöter är Johan Tralau, Uppsala universitet, Lotta Lerwall, Göteborgs universitet och Göran Sundström, Stockholms universitet.