Statsvetenskapliga institutionen

Frederike Albrecht disputerar 9 juni

2017-05-22

kl. 13.15 i Brusewitzsalen med avhandlingen The Social and Political Impact of Natural Disasters. Investigation Attitudes and Media Coverage in the Wake of Disasters.

Opponent är Susanne Wallman-Lundåsen, Mittuniversitet. Övriga ledamöter är Torsten Svensson, Uppsala universitet, Marcia Grimes, Göteborgs universitet och Josef Pallas, Uppsala universitet.

Aktuellt vid institutionen

Frederike Albrecht disputerar 9 juni

2017-05-22

kl. 13.15 i Brusewitzsalen med avhandlingen The Social and Political Impact of Natural Disasters. Investigation Attitudes and Media Coverage in the Wake of Disasters.

Opponent är Susanne Wallman-Lundåsen, Mittuniversitet. Övriga ledamöter är Torsten Svensson, Uppsala universitet, Marcia Grimes, Göteborgs universitet och Josef Pallas, Uppsala universitet.