Statsvetenskapliga institutionen

Statsvetenskapliga institutionen välkomnar Amartya Sen, årets mottagare av Skytteanska priset i statskunskap

2017-09-26

För 23:e året i rad är statsvetenskapliga institutionen tillsammans med Skytteanska stiftelsen värd för utdelningen av det Skytteanska priset i statskunskap.

Priset som har kommit att kallas ”statskunskapens Nobelpris”, firar årligen det viktigaste bidraget till det statsvetenskapliga fältet. Det Skytteanska priset är inspirerat av arvet från riksrådet Johan Skytte (1577–1645) som år 1622 inrättade en professur i vältalighet och politik och lade grunden till den statsvetenskapliga institutionen.

Årets prisvinnare Amartya Sen, som också fått priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, besöker institutionen i samband med prisutdelning den 29 september–1 oktober.

Amartya Sen

Amartya Sen kommer att hålla den traditionella Skytteföreläsningen för institutionens personal och studenter den 29 september. Det här är ett tillfälle för pristagaren att dela med sig av sina vetenskapliga bidrag till institutionen. Titeln på årets Skytteföreläsning är "Democracy and Social Choice". 

Den 30 september kommer Amartya Sen att tilldelas det Skytteanska priset i statskunskap under festliga former. Ceremonin kommer traditionsenligt att inledas med att pristagaren lägger en krans vid Johan Skyttes grav i Uppsala domkyrka. Därefter följer en föreläsning i universitetshuset. Titeln på årets prisföreläsning är "Democracy and Social Choice". 

Läs mer om föreläsningarna

Mer om det Skytteanska priset

Statsvetenskapliga institutionen är hedrad av Amartya Sens besök och ser fram emot att välkomna honom i Uppsala!

Aktuellt vid institutionen

Statsvetenskapliga institutionen välkomnar Amartya Sen, årets mottagare av Skytteanska priset i statskunskap

2017-09-26

För 23:e året i rad är statsvetenskapliga institutionen tillsammans med Skytteanska stiftelsen värd för utdelningen av det Skytteanska priset i statskunskap.

Priset som har kommit att kallas ”statskunskapens Nobelpris”, firar årligen det viktigaste bidraget till det statsvetenskapliga fältet. Det Skytteanska priset är inspirerat av arvet från riksrådet Johan Skytte (1577–1645) som år 1622 inrättade en professur i vältalighet och politik och lade grunden till den statsvetenskapliga institutionen.

Årets prisvinnare Amartya Sen, som också fått priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, besöker institutionen i samband med prisutdelning den 29 september–1 oktober.

Amartya Sen

Amartya Sen kommer att hålla den traditionella Skytteföreläsningen för institutionens personal och studenter den 29 september. Det här är ett tillfälle för pristagaren att dela med sig av sina vetenskapliga bidrag till institutionen. Titeln på årets Skytteföreläsning är "Democracy and Social Choice". 

Den 30 september kommer Amartya Sen att tilldelas det Skytteanska priset i statskunskap under festliga former. Ceremonin kommer traditionsenligt att inledas med att pristagaren lägger en krans vid Johan Skyttes grav i Uppsala domkyrka. Därefter följer en föreläsning i universitetshuset. Titeln på årets prisföreläsning är "Democracy and Social Choice". 

Läs mer om föreläsningarna

Mer om det Skytteanska priset

Statsvetenskapliga institutionen är hedrad av Amartya Sens besök och ser fram emot att välkomna honom i Uppsala!