Karin Leijon får pris från SWEPSA

2017-12-01

Karin Leijon, doktorand vid statsvetenskapliga institutionen, har vunnit SWEPSAs (Statsvetenskapliga förbundet) pris till yngre forskare för uppsatsen “National judges as gatekeepers in European integration: Making decisions about EU legal integration based on preferences, rules or norms?”

Motivering är följande:

Karin Leijon

Karin Leijons uppsats är en innovativ och teoretiskt driven analys av hur svenska domare resonerar när de beslutar om att begära förhandsbesked från EU-domstolen. Uppsatsen ger ett tydligt bidrag genom sitt sätt att kontrastera svenska domares bevekelsegrunder mot det som betraktas som normalt i den amerikanskt dominerade internationella litteraturen om liknande fall. Den är metodologiskt stringent, är väl strukturerad, har intresseväckande empiriska resultat och övertygande slutsatser.

SWEPSA är statsvetarnas egen ämnesorganisation som bildades 1970. Förbundet är en sammanslutning av forskare, lärare och forskarstuderande i statsvetenskap vid universitet och högskolor samt av andra med högre utbildning i statsvetenskap eller med särskilt intresse för statsvetenskap. Inom förbundet finns en sektion för internationell politik, en sektion för forskning om offentlig förvaltning, samt ett nätverk för politisk teori.

Läs mer om SWEPSA här

Lär mer om Karin Leijon här

Aktuellt vid institutionen

Karin Leijon får pris från SWEPSA

2017-12-01

Karin Leijon, doktorand vid statsvetenskapliga institutionen, har vunnit SWEPSAs (Statsvetenskapliga förbundet) pris till yngre forskare för uppsatsen “National judges as gatekeepers in European integration: Making decisions about EU legal integration based on preferences, rules or norms?”

Motivering är följande:

Karin Leijon

Karin Leijons uppsats är en innovativ och teoretiskt driven analys av hur svenska domare resonerar när de beslutar om att begära förhandsbesked från EU-domstolen. Uppsatsen ger ett tydligt bidrag genom sitt sätt att kontrastera svenska domares bevekelsegrunder mot det som betraktas som normalt i den amerikanskt dominerade internationella litteraturen om liknande fall. Den är metodologiskt stringent, är väl strukturerad, har intresseväckande empiriska resultat och övertygande slutsatser.

SWEPSA är statsvetarnas egen ämnesorganisation som bildades 1970. Förbundet är en sammanslutning av forskare, lärare och forskarstuderande i statsvetenskap vid universitet och högskolor samt av andra med högre utbildning i statsvetenskap eller med särskilt intresse för statsvetenskap. Inom förbundet finns en sektion för internationell politik, en sektion för forskning om offentlig förvaltning, samt ett nätverk för politisk teori.

Läs mer om SWEPSA här

Lär mer om Karin Leijon här