Forskningsprojekt får bidrag för utvecklingsforskning från Vetenskapsrådet

2017-12-15

Ett treårigt forskningsprojekt om kön och sociala medier i omtvistade val tilldelas Vetenskapsrådets projektmedel för utvecklingsforskning.

En forskargrupp vid statsvetenskapliga institutionen bestående av Pär Zetterberg, Elin Bjarnegård, Malin Holm och Sandra Håkansson har tilldelas 3 900 000 kr för Gender and social media in contentious elections. 

Gender and social media in contentious elections.

Syftet med det här projektet är att undersöka hur sociala medier påverkar politiska kandidater i repressiva stater och om det råder någon skillnad mellan hur manliga och kvinnliga kandidater påverkas.

Per Zetterberg

Sociala medier har förändrat förutsättningarna för det offentliga samtalet. Bland annat påstås de påverka politiska kandidater i repressiva stater på både ett positivt och negativt sätt. Å ena sidan kan sociala medier ge oppositionella och andra marginaliserade grupper nya möjligheter för organisering och kampanjarbete. Å andra sidan ger de förtryckande regimer nya verktyg att tysta och skrämma oppositionspolitiker. I projektet vill vi titta närmare på båda dessa dynamiker i samband med ett val. Vi vill också undersöka om manliga och kvinnliga kandidater påverkas i olika omfattning och på olika sätt av sociala medier, säger Pär Zetterberg som leder projektet.

Aktuellt vid institutionen

Forskningsprojekt får bidrag för utvecklingsforskning från Vetenskapsrådet

2017-12-15

Ett treårigt forskningsprojekt om kön och sociala medier i omtvistade val tilldelas Vetenskapsrådets projektmedel för utvecklingsforskning.

En forskargrupp vid statsvetenskapliga institutionen bestående av Pär Zetterberg, Elin Bjarnegård, Malin Holm och Sandra Håkansson har tilldelas 3 900 000 kr för Gender and social media in contentious elections. 

Gender and social media in contentious elections.

Syftet med det här projektet är att undersöka hur sociala medier påverkar politiska kandidater i repressiva stater och om det råder någon skillnad mellan hur manliga och kvinnliga kandidater påverkas.

Per Zetterberg

Sociala medier har förändrat förutsättningarna för det offentliga samtalet. Bland annat påstås de påverka politiska kandidater i repressiva stater på både ett positivt och negativt sätt. Å ena sidan kan sociala medier ge oppositionella och andra marginaliserade grupper nya möjligheter för organisering och kampanjarbete. Å andra sidan ger de förtryckande regimer nya verktyg att tysta och skrämma oppositionspolitiker. I projektet vill vi titta närmare på båda dessa dynamiker i samband med ett val. Vi vill också undersöka om manliga och kvinnliga kandidater påverkas i olika omfattning och på olika sätt av sociala medier, säger Pär Zetterberg som leder projektet.