Tolerans, till vilket pris?

2018-03-07

Vad menas med tolerans, och finns det en gräns för hur toleranta vi bör vara? Det diskuterar forskare och praktiker under ett seminarium den 26 mars. Sten Widmalm, professor vid statsvetenskapliga institutionen, deltar i Offentliga samtal - Forskare möter praktiker.

Medverkande

Forskare
Sten Widmalm, professor i statsvetenskap och forskningsledare för TOLEDO-projektet​ vid Uppsala universitet.
Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet.

Panel
Christer Matsson, grundare av Toleransprojektet och forskare vid Segerstedtinstitutet
Bi Puranen, Generalsekreterare vid World Values Survey
Jana Jakob, projektkoordinator på Myndigheten för stöd till trossamfund

Moderator: Folke Tersman, Institutet för framtidsstudier


Program

09.30-10.00 Kaffe

10.00-12.00 Forskarpresentationer och panelsamtal

Sten Widmalm

Sten Widman
När vi inte tycker lika eller tycker om varandra
Tolerans är en nödvändig förutsättning för en fungerande demokrati. Trots detta missuppfattas toleransbegreppet ofta i både politiska och vetenskapliga diskussioner, både avsiktligt och oavsiktligt. Hur formar egentligen individers tolerans och varför kan individuella rättigheter anses som viktigare än grupprättigheter i en värld där den politiska toleransen hotas? Om detta handlar Sten Widmans presentation.

Mohammad Fazlhashemi
Samhällets tolerans mot olika religiösa tolkningar
När människor dras till våldsbejakande islamitisk extremism bottnar oftast lockelsen i andra faktorer än religiösa visar djupintervjuer med återvändare. Samtidigt används religiösa legitimetsgrunder hos de som ansluter sig till våldsbejakande extremism. Hur långt bör det demokratiska samhällets tolerans sträcka sig, ska dessa tankegångar ses som religiösa tolkningar bland många andra så länge de inte har omsatts i handling?

Ca 10.-50-12.00 Panelsamtal 


 Läs mer om Offentliga samtal - forskare möter praktiker

Aktuellt vid institutionen

Tolerans, till vilket pris?

2018-03-07

Vad menas med tolerans, och finns det en gräns för hur toleranta vi bör vara? Det diskuterar forskare och praktiker under ett seminarium den 26 mars. Sten Widmalm, professor vid statsvetenskapliga institutionen, deltar i Offentliga samtal - Forskare möter praktiker.

Medverkande

Forskare
Sten Widmalm, professor i statsvetenskap och forskningsledare för TOLEDO-projektet​ vid Uppsala universitet.
Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet.

Panel
Christer Matsson, grundare av Toleransprojektet och forskare vid Segerstedtinstitutet
Bi Puranen, Generalsekreterare vid World Values Survey
Jana Jakob, projektkoordinator på Myndigheten för stöd till trossamfund

Moderator: Folke Tersman, Institutet för framtidsstudier


Program

09.30-10.00 Kaffe

10.00-12.00 Forskarpresentationer och panelsamtal

Sten Widmalm

Sten Widman
När vi inte tycker lika eller tycker om varandra
Tolerans är en nödvändig förutsättning för en fungerande demokrati. Trots detta missuppfattas toleransbegreppet ofta i både politiska och vetenskapliga diskussioner, både avsiktligt och oavsiktligt. Hur formar egentligen individers tolerans och varför kan individuella rättigheter anses som viktigare än grupprättigheter i en värld där den politiska toleransen hotas? Om detta handlar Sten Widmans presentation.

Mohammad Fazlhashemi
Samhällets tolerans mot olika religiösa tolkningar
När människor dras till våldsbejakande islamitisk extremism bottnar oftast lockelsen i andra faktorer än religiösa visar djupintervjuer med återvändare. Samtidigt används religiösa legitimetsgrunder hos de som ansluter sig till våldsbejakande extremism. Hur långt bör det demokratiska samhällets tolerans sträcka sig, ska dessa tankegångar ses som religiösa tolkningar bland många andra så länge de inte har omsatts i handling?

Ca 10.-50-12.00 Panelsamtal 


 Läs mer om Offentliga samtal - forskare möter praktiker