Karin Leijon disputerar 8 juni

2018-04-27

Karin Leijon försvarar sin avhandling National Courts as Gatekeepers in European Integration den 8 juni kl. 10.15 i Brusewitzsalen (Östra Ågatan 19).

Opponent är professor Daniel Naurin, Universitet i Oslo/Göteborgs universitet.

Läs mer om Karins Leijons disputation

Aktuellt vid institutionen

Karin Leijon disputerar 8 juni

2018-04-27

Karin Leijon försvarar sin avhandling National Courts as Gatekeepers in European Integration den 8 juni kl. 10.15 i Brusewitzsalen (Östra Ågatan 19).

Opponent är professor Daniel Naurin, Universitet i Oslo/Göteborgs universitet.

Läs mer om Karins Leijons disputation