Forskningsmedel från Forte till statsvetenskapliga institutionen

2018-10-11

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, har beslutat att tilldela statsvetenskapliga institutionen medel till sex forskningsprojekt. 

Forte är ett forskningsråd under Socialdepartementet och förmedlar bidrag till både grundläggande och behovsstyrd forskning.

Statsvetenskapliga institutionen har fått följande bidrag:

 • Christina Bergqvist: Hur kan fackliga organisationer bidra till att öka jämställdheten i arbetslivet? En studie av LO som jämställdhetspolitisk aktör.
 • Josefina Erikson: Är parlamentet en jämställd arbetsplats? En studie av den svenska riksdagens arbetsvillkor och dess inverkan på ledamöters uppträdande.
 • Maria Heimer: Barns delaktighet och insatsernas utfall inom den sociala barnavården: En modell för regionalt utvecklingsarbete.
 • Markus Holdo: Tillitens mekanismer: medborgare och samhällsinstitutioner i tre utsatta bostadsområden.
 • Jenny Jansson: Varsel om stridsåtgärd: ett nytt mått på arbetsmarknadskonflikt
 • Johanna Söderström: Bitterhetens politik i Sverige och USA: Känslor, Motivation och Identitet.

Aktuellt vid institutionen

Forskningsmedel från Forte till statsvetenskapliga institutionen

2018-10-11

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, har beslutat att tilldela statsvetenskapliga institutionen medel till sex forskningsprojekt. 

Forte är ett forskningsråd under Socialdepartementet och förmedlar bidrag till både grundläggande och behovsstyrd forskning.

Statsvetenskapliga institutionen har fått följande bidrag:

 • Christina Bergqvist: Hur kan fackliga organisationer bidra till att öka jämställdheten i arbetslivet? En studie av LO som jämställdhetspolitisk aktör.
 • Josefina Erikson: Är parlamentet en jämställd arbetsplats? En studie av den svenska riksdagens arbetsvillkor och dess inverkan på ledamöters uppträdande.
 • Maria Heimer: Barns delaktighet och insatsernas utfall inom den sociala barnavården: En modell för regionalt utvecklingsarbete.
 • Markus Holdo: Tillitens mekanismer: medborgare och samhällsinstitutioner i tre utsatta bostadsområden.
 • Jenny Jansson: Varsel om stridsåtgärd: ett nytt mått på arbetsmarknadskonflikt
 • Johanna Söderström: Bitterhetens politik i Sverige och USA: Känslor, Motivation och Identitet.