Forskningsmedel från Vetenskapsrådet

2018-11-12

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom humaniora och samhällsvetenskap 2018.

Statsvetenskapliga institutionen har fått följande bidrag:

  • Paula Blomqvist: Drömmen om det jämlika samhället: nostalgi eller levande vision? 
  • Josefina Erikson: Parlamentet som könad arbetsplats - En studie av den svenska riksdagens arbetsvillkor och dess inverkan på ledamöternas uppträdande. 

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. 

Aktuellt vid institutionen

Forskningsmedel från Vetenskapsrådet

2018-11-12

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom humaniora och samhällsvetenskap 2018.

Statsvetenskapliga institutionen har fått följande bidrag:

  • Paula Blomqvist: Drömmen om det jämlika samhället: nostalgi eller levande vision? 
  • Josefina Erikson: Parlamentet som könad arbetsplats - En studie av den svenska riksdagens arbetsvillkor och dess inverkan på ledamöternas uppträdande. 

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden.