Medieutvecklingen och förutsättningarna för det offentliga samtalet

2019-01-22

Maria Ripenberg, journalist, debattredaktör och ledarskribent samt hedersdoktor vid Uppsala universitet föreläser vid högre seminariet den 24 januari.

Datum: 24 januari, 2019
Tid: 14.15–15.45
Plats: Gyllenhielmska biblioteket, Valvgatan 4, Uppsala

Under flera årtionden förändrades svenska nyhetsmedier relativt sakta vad gäller ägande, struktur och ställning i samhället. Digitaliseringen av kommunikation, information och medier har emellertid skapat revolutionerande förändringar på mycket kort tid, och detta återspeglas i samhällsdebatten. Den traditionella journalistiken försvagas och den publicistiska kören tunnas ut samtidigt som globala strömningar undergräver fakta och förtroende. Hur påverkas det offentliga samtalet av denna utveckling? Hur kan vi påverka utvecklingen i en annan riktning? Maria Ripenberg inleder med en presentation på detta tema vid högre seminariet. 

Kommentarer från Sofia Näsström och Johan Wejryd. Diskussionen leds av Sten Widmalm (samtliga vid statsvetenskapliga institutionen).

Maria Ripenberg, har en lång karriär som journalist, debattredaktör och ledarskribent, och belönas för sina journalistiska insatser genom att utses till hedersdoktor vid Uppsala universitet. Hon är mest känd som en orädd debattör med tydlig etisk kompass som inte begränsas av några partiskrankor. Hennes ämnen rör sig brett över samhällsvetenskaperna. Inte minst har hon gjort sig känd för sina inlägg i frågor kring invandring, integration och rasism. Hennes inlägg utgår från en liberal, tolerant och vetenskaplig grund.

Välkommen!


Arrangörer: Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Statsvetenskapliga föreningen och Uppsala Politicesstuderande.

Aktuellt vid institutionen

Medieutvecklingen och förutsättningarna för det offentliga samtalet

2019-01-22

Maria Ripenberg, journalist, debattredaktör och ledarskribent samt hedersdoktor vid Uppsala universitet föreläser vid högre seminariet den 24 januari.

Datum: 24 januari, 2019
Tid: 14.15–15.45
Plats: Gyllenhielmska biblioteket, Valvgatan 4, Uppsala

Under flera årtionden förändrades svenska nyhetsmedier relativt sakta vad gäller ägande, struktur och ställning i samhället. Digitaliseringen av kommunikation, information och medier har emellertid skapat revolutionerande förändringar på mycket kort tid, och detta återspeglas i samhällsdebatten. Den traditionella journalistiken försvagas och den publicistiska kören tunnas ut samtidigt som globala strömningar undergräver fakta och förtroende. Hur påverkas det offentliga samtalet av denna utveckling? Hur kan vi påverka utvecklingen i en annan riktning? Maria Ripenberg inleder med en presentation på detta tema vid högre seminariet. 

Kommentarer från Sofia Näsström och Johan Wejryd. Diskussionen leds av Sten Widmalm (samtliga vid statsvetenskapliga institutionen).

Maria Ripenberg, har en lång karriär som journalist, debattredaktör och ledarskribent, och belönas för sina journalistiska insatser genom att utses till hedersdoktor vid Uppsala universitet. Hon är mest känd som en orädd debattör med tydlig etisk kompass som inte begränsas av några partiskrankor. Hennes ämnen rör sig brett över samhällsvetenskaperna. Inte minst har hon gjort sig känd för sina inlägg i frågor kring invandring, integration och rasism. Hennes inlägg utgår från en liberal, tolerant och vetenskaplig grund.

Välkommen!


Arrangörer: Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Statsvetenskapliga föreningen och Uppsala Politicesstuderande.