TRAMPOLINE får forskningsanslag från Vetenskapsrådet

2019-01-31

Statsvetenskapliga institutionens forskare Daniel Nohrstedt och Charles Parker får bidrag från Vetenskapsrådet för projektet Extrema väderhändelser som drivkrafter för katastrofriskreducering och utveckling (TRAMPOLINE).

Naturkatastrofer förknippas ofta med dramatiska bilder av dödsoffer, raserade samhällen och mänskligt lidande. Samtidigt finns en utbredd förväntan om att beslutsfattare drar lärdom av katastrofer i syfte att vidta åtgärder för att minska risker och stärka samhällets beredskap. Denna föreställning om katastrofer som drivkraft för lärande och förändring är också djupt rotad i olika forskningsområden. Tidigare forskning har samtidigt begränsats av bristfälliga data dels över extrema väderhändelser, dels över policyutveckling i olika länder. Det saknas därför kunskap om hur och varför naturkatastrofer leder till policyförändringar i syfte att minska katastrofrisker.

Daniel Nohrstedt

Syftet med projektet TRAMPOLINE är att ta fram ny kunskap om hur och varför extrema väderhändelser skapar möjligheter för länder att utveckla policy för att stärka arbetet med katastrofriskreducering. Vi gör detta genom en helt unik global undersökning av sambandet mellan extrema väderhändelser och policyförändringar på nationell nivå.

Charles Parker

Målet med projektet är att samla in och analysera nya data över naturkatastrofer och arbetet med katastrofriskreducering globalt, vilket kommer att ge nya insikter om sambandet mellan naturkatastrofer och policyförändring i syfte att reducera risker. Genom att studera detta samband närmare kommer projektet att ge nya insikter om skillnader i policyförändring kan förklaras av utvecklingsnivå, katastrofers omfattning (exempelvis dödsoffer och ekonomiska kostnader), upprepade katastrofer, eller andra faktorer. Denna kunskap är särskilt viktig för länder med en lägre utvecklingsnivå, som drabbas hårdare av naturkatastrofer än mer utvecklade länder.

Projektet TRAMPOLINE genomförs i samarbete med forskare vid Institutionen för Geovetenskaper och Centre of Natural Hazards and Disaster Science (CNDS) vid Uppsala Universitet.  

Forskare: Daniel Nohrstedt (statsvetenskapliga institutionen), Charles Parker (statsvetenskapliga institutionen), Giuliano Di Baldassarre (Institutionen för Geovetenskaper) och Maurizio Mazzoleni (Institutionen för Geovetenskaper).

Finansiering: 4 493 650 kr från Vetenskapsrådet

För mer information kontakta: Daniel Nohrstedt
E-post: daniel.nohrstedt@statsvet.uu.se


Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. 

Aktuellt vid institutionen

TRAMPOLINE får forskningsanslag från Vetenskapsrådet

2019-01-31

Statsvetenskapliga institutionens forskare Daniel Nohrstedt och Charles Parker får bidrag från Vetenskapsrådet för projektet Extrema väderhändelser som drivkrafter för katastrofriskreducering och utveckling (TRAMPOLINE).

Naturkatastrofer förknippas ofta med dramatiska bilder av dödsoffer, raserade samhällen och mänskligt lidande. Samtidigt finns en utbredd förväntan om att beslutsfattare drar lärdom av katastrofer i syfte att vidta åtgärder för att minska risker och stärka samhällets beredskap. Denna föreställning om katastrofer som drivkraft för lärande och förändring är också djupt rotad i olika forskningsområden. Tidigare forskning har samtidigt begränsats av bristfälliga data dels över extrema väderhändelser, dels över policyutveckling i olika länder. Det saknas därför kunskap om hur och varför naturkatastrofer leder till policyförändringar i syfte att minska katastrofrisker.

Daniel Nohrstedt

Syftet med projektet TRAMPOLINE är att ta fram ny kunskap om hur och varför extrema väderhändelser skapar möjligheter för länder att utveckla policy för att stärka arbetet med katastrofriskreducering. Vi gör detta genom en helt unik global undersökning av sambandet mellan extrema väderhändelser och policyförändringar på nationell nivå.

Charles Parker

Målet med projektet är att samla in och analysera nya data över naturkatastrofer och arbetet med katastrofriskreducering globalt, vilket kommer att ge nya insikter om sambandet mellan naturkatastrofer och policyförändring i syfte att reducera risker. Genom att studera detta samband närmare kommer projektet att ge nya insikter om skillnader i policyförändring kan förklaras av utvecklingsnivå, katastrofers omfattning (exempelvis dödsoffer och ekonomiska kostnader), upprepade katastrofer, eller andra faktorer. Denna kunskap är särskilt viktig för länder med en lägre utvecklingsnivå, som drabbas hårdare av naturkatastrofer än mer utvecklade länder.

Projektet TRAMPOLINE genomförs i samarbete med forskare vid Institutionen för Geovetenskaper och Centre of Natural Hazards and Disaster Science (CNDS) vid Uppsala Universitet.  

Forskare: Daniel Nohrstedt (statsvetenskapliga institutionen), Charles Parker (statsvetenskapliga institutionen), Giuliano Di Baldassarre (Institutionen för Geovetenskaper) och Maurizio Mazzoleni (Institutionen för Geovetenskaper).

Finansiering: 4 493 650 kr från Vetenskapsrådet

För mer information kontakta: Daniel Nohrstedt
E-post: daniel.nohrstedt@statsvet.uu.se


Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden.