Forskningsprojekt om demokratins självförsvar får anslag från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

2019-02-20

Sofia Näsström, tillsammans med Paula Blomqvist, Anthoula Malkopoulou och Ben Moffitt får forskningsanslag för projektet Demokratins självförsvar: den sociala modellen.

Demokratins självförsvar: den sociala modellen

Högerextrema och populistiska partiers intåg på den politiska arenan har tvingat många demokratier att fundera på hur de bäst ska försvara sina kärnvärden. I ljuset av de här frågorna har intresset för litteraturen om ‘demokratins självförsvar’ ökat. I litteraturen skiljer man ofta mellan tre huvudsakliga sätt att försvara demokratin: Militant restriktion (t.ex. partiförbud), liberal inkludering (t.ex. samtal) och social integration (t.ex. ökad social jämlikhet).

Idag dominerar de militanta och liberala synsätten diskussionen om demokratins självförsvar. Det sociala synsättet har däremot nästan helt förbisetts i litteraturen. Det är överraskande med tanke på den relativa framgång som den sociala modellen hade i jämförelse med de andra två under mellankrigsåren i många skandinaviska länder. Det är också överraskande i ljuset av empirisk forskning som visar att ökad social jämlikhet ofta leder till ökad tolerans och stabilitet.  

Det här projektet undersöker därför hur främjande av social jämlikhet kan bidra till demokratins självförvar. Mer specifikt har projektet tre syften: a) att undersöka och utvärdera militanta och liberala synsätt på demokratins självförsvar, b) att undersöka och utvärdera det skandinaviska synsättet samt c) att klassificera de tre synsätten i tre modeller, och utarbeta en mer omfattande teori om den sociala modellen kring demokratins självförsvar.  

Sofia Näsström

- Det här projektet undersöker hur demokratin bäst kan försvaras i tider av politiskt missnöje och demokratisk instabilitet. Detta är viktigt att veta både för medborgare och politiska beslutsfattare. Som demokratiforskare ska det bli särskilt intressant att få jobba ihop med andra i projektet som sysslar med välfärdspolitik, säger Sofia Näsström.

Forskare: Sofia Näsström, Paula Blomqvist, Anthoula Malkopoulou, Benjamin Moffitt

Finansiering: 4,2 miljoner kr från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

För mer information kontakta: Sofia Näsström 
E-post: sofia.nasstrom@statsvet.uu.se

Aktuellt vid institutionen

Forskningsprojekt om demokratins självförsvar får anslag från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

2019-02-20

Sofia Näsström, tillsammans med Paula Blomqvist, Anthoula Malkopoulou och Ben Moffitt får forskningsanslag för projektet Demokratins självförsvar: den sociala modellen.

Demokratins självförsvar: den sociala modellen

Högerextrema och populistiska partiers intåg på den politiska arenan har tvingat många demokratier att fundera på hur de bäst ska försvara sina kärnvärden. I ljuset av de här frågorna har intresset för litteraturen om ‘demokratins självförsvar’ ökat. I litteraturen skiljer man ofta mellan tre huvudsakliga sätt att försvara demokratin: Militant restriktion (t.ex. partiförbud), liberal inkludering (t.ex. samtal) och social integration (t.ex. ökad social jämlikhet).

Idag dominerar de militanta och liberala synsätten diskussionen om demokratins självförsvar. Det sociala synsättet har däremot nästan helt förbisetts i litteraturen. Det är överraskande med tanke på den relativa framgång som den sociala modellen hade i jämförelse med de andra två under mellankrigsåren i många skandinaviska länder. Det är också överraskande i ljuset av empirisk forskning som visar att ökad social jämlikhet ofta leder till ökad tolerans och stabilitet.  

Det här projektet undersöker därför hur främjande av social jämlikhet kan bidra till demokratins självförvar. Mer specifikt har projektet tre syften: a) att undersöka och utvärdera militanta och liberala synsätt på demokratins självförsvar, b) att undersöka och utvärdera det skandinaviska synsättet samt c) att klassificera de tre synsätten i tre modeller, och utarbeta en mer omfattande teori om den sociala modellen kring demokratins självförsvar.  

Sofia Näsström

- Det här projektet undersöker hur demokratin bäst kan försvaras i tider av politiskt missnöje och demokratisk instabilitet. Detta är viktigt att veta både för medborgare och politiska beslutsfattare. Som demokratiforskare ska det bli särskilt intressant att få jobba ihop med andra i projektet som sysslar med välfärdspolitik, säger Sofia Näsström.

Forskare: Sofia Näsström, Paula Blomqvist, Anthoula Malkopoulou, Benjamin Moffitt

Finansiering: 4,2 miljoner kr från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

För mer information kontakta: Sofia Näsström 
E-post: sofia.nasstrom@statsvet.uu.se