Hög kvalitet och mångfald

Metodisk mångfald, från avancerad statistisk analys till historisk metod och idéanalys, kännetecknar verksamheten. Makt- och demokratiproblem i Sverige, Europa och tredje världen är centrala studieobjekt i flertalet projekt.

Samverkar med olika aktörer i samhället 

Utbildar tjänstemännen i regeringskansliet, myndigheter, kommuner och många andra institutioner

När Sverige i början av 1600-talet höll på att bli en stormakt, behövde kungen goda rådgivare som kunde hävda våra intressen också på annat sätt än med vapenmakt. I detta syfte donerade riksrådet Johan Skytte en professur i vältalighet och statskunskap till Uppsala universitet. Det blev upprinnelsen till Statsvetenskapliga institutionen, som alltjämt utbildar tjänstemännen i regeringskansliet, myndigheter, kommuner och många andra institutioner.

Professuren är idag världens äldsta, alltjämt bevarade statsvetenskapliga professur. Till professuren är knuten ett pris, skytteanska priset, som årligen delas ut till den vi uppfattar som världens främste statsvetare. I början av varje hösttermin finns han eller hon här hos oss, som föredöme och inspiration – eller kanske utmaning, eftersom varje ung statsvetare har som mål att störta gudarna och då duger bara de bästa att mäta sina krafter mot.

Den goda styrelsen, som statsvetarna förväntas bidra till, har betytt olika saker genom århundradena. Numera handlar det mest om demokrati, om dess teori och praktik, om dess genomförande, upprätthållande och problem. Förtroende, välfärd, jämställdhet, kulturskillnader, EU och globalisering är andra nyckelord i vår forskning.