Statsvetenskapliga institutionen i Almedalen

Under Almedalsveckan ger statsvetenskapliga institutionen en seminarieserie där forskare samtalar om aktuella frågor under temat "Makt och människor”. Seminarieserien pågår i Almedalsbiblioteket den 30 juni till och med den 4 juli kl. 18.00–18.45.

Samtalen i kommer att på olika sätt beröra makten i det svenska samhället mot bakgrund av de senaste 30 årens samhällsförändringar med bland annat avregleringar, skattereformer, globalisering och nya styrningsformer i staten, som till exempel New public management.

Program

Söndag 30 juni: Ger utbildning verkligen makt?
Idag studerar fler än någonsin på högskolor och universitet. Innebär det att den sociala snedrekryteringen brutits, eller läser i själva verket arbetarklassens och överklassens barn olika utbildningar och vid skilda lärosäten?
Medverkande: Mikael Börjesson, professor i utbildningssociologi och Li Bennich-Björkman, skytteansk professor i vältalighet och statskunskap.
>> Följ evenemanget live

Måndag 1 juli: Makten över professionerna
Hur mycket har läkare, lärare och poliser att säga till om inom vård, skola och brottsbekämpning? Vad är New public management och hur har den påverkat engagemanget och resultaten? Kan tillitsbaserad styrning åter stärka professionerna? Om problemen och lösningarna i styrning av offentlig sektor.
Medverkande: Shirin Ahlbäck Öberg, docent i statskunskap och Laura Hartman, docent i nationalekonomi.
>> Följ evenemanget live

Tisdag 2 juli: Medborgare och konsumentmakt
Påverkar vi politiken bättre som konsumenter än som politiska medborgare? Vad händer med samhällsutvecklingen när medborgarens engagemang för förändring ersätts av konsumentval?
Medverkande: Johan Wejryd, forskare vid statsvetenskapliga institutionen och Shirin Ahlbäck Öberg, docent i statskunskap.
>> Följ evenemanget live

Onsdag 3 juli: Behöver vi vara rädda för stormakten Kina?
Kina ha gått från att ha varit ett isolerat och eftersatt land till en global stormakt. Förhoppningen att den ekonomiska uppgången skulle leda till ett öppnare mer liberalt Kina har inte infriats. Vad är orsakerna och hur kan omvärlden förhålla sig till ett starkare men alltmer auktoritärt Kina?
Medverkande: Oscar Almén, forskare vid statsvetenskapliga institutionen, Anna Michalski, docent i statskunskap och Karin Leijon, forskare vid statsvetenskapliga institutionen.
>> Följ evenemanget live
 
Torsdag 4 juli: Makt och marknad
Demokrati och ekonomisk frihet ses av många som två grenar på liberalismens träd. Men stöder de varandra, eller finns det en spänning dem emellan?
Medverkande: Per Molander, ordförande, Jämlikhetskommissionen och Sverker Gustavsson, professor emeritus i statskunskap.
>> Följ evenemanget live

Almedalsbiblioteket ligger på Cramérgatan 5, precis bredvid Almedalens scen där partiledarna kommer att hålla tal från kl. 19.00. Ladda ner Almedalskartan.

Läs mer:

Li Bennich-Björkman intervjuas om programmet.

Uppsala universitets övriga program i Almedalen 2019.