Statsvetenskapliga institutionen

MFS-stipendier

Minor Field Studies (MFS) är ett stipendieprogram som syftar till att öka svenska studenters intresse för globala frågor och erfarenheter att arbeta i ett utvecklingsland. Fältarbetet är under minst åtta veckor där du samlar in material till din kandidat- eller masteruppsats i statsvetenskap eller utvecklingsstudier.

MFS-stipendier på Statsvetenskapliga institutionen

MFS-stipendier 2017/2018

Från och med höstterminen 2017 administreras MFS av Uppsala universitets Internationella kansli. Utlysningar av stipendier sker en gång på höstterminen och en gång på vårterminen. Stipendierna är öppna att söka för all studenter vid Uppsala universitet som uppfyller behörighetskraven.

Nästa ansökningstillfälle:
1-31 januari 2018 (45 tillgängliga stipendier)

OBS: På grund av Universitets- och högskolerådets bestämmelser måste du som får MFS stipendium VT 2018 påbörja ditt fältarbete senast 5 maj 2018 och komma hem senast 30 juni 2018. Beslut om MFS kommer i slutet av februari. Det är obligatoriskt att gå en förberedande MFS-kurs som arrangeras av Sida i Härnösand innan utresan. Tidigast möjliga kurstillfälle efter beslut är 4-6 april 2018. Detta innebär att du som får MFS tidigast kan åka iväg i mitten av april 2018.

Se Internationella kansliet för mer information om behörighet och ansökningsförfarandet.

Statsvetenskapliga institutionen arrangerar en informationsträff om MFS torsdag 11 januari kl 15-17 i Ostromsalen (sal 4573), Gamla Torget. Vi informerar om processen och ger tips på hur du skriver en bra ansökan. Gamla MFS:are kommer och berättar om sina erfarenheter av MFS. En kortare infromationsträff hålls även tisdag 16 januari kl 13 i sal 6228. Välkommen!

För att stärka våra studenters chanser att få MFS-stipendier arrangerar institutionen frivilliga MFS-seminarier tisdagen den 23 januari. Här kan studenter vid Statsvetenskapliga institutionen som planerar att söka MFS få kommentarer och hjälp att utveckla sina ansökningar en dryg vecka innan deadline. Vi rekommenderar starkt att du deltar! Om du vill vara med vid detta tillfälle ber vi dig skicka ett utkast till projektplan till Hans Blomkvist (hans.blomkvist@statsvet.uu.se) senast måndag 22 januari kl 8. För att delta måste utkastet till din projektplan vara mellan 500 och 1500 ord och innehålla en forskningsfråga, val av fall, teorianknytning (med referens till minst en forskningsartikel/bok), samt en metod/designdel.

Vad innebär MFS-stipendiet?

Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat stipendieprogram som syftar till att öka svenska studenters intresse för globala frågor och erfarenheter att arbeta i ett utvecklingsland. Stipendiet på 27 000 kronor är ett bidrag till kostnader för fältarbete i ett utvecklingsland där du samlar in material till din kandidat- eller masteruppsats i statsvetenskap eller utvecklingsstudier. Fältarbetet ska vara minst åtta veckor långt. Stipendiet täcker kostnader för resa till och från UHR:s förberedelsekurs i Härnösand, resor till och från samt inom landet, kost och logi, omkostnader, mindre utgifter för handledare i fält, samt vaccinationer och eventuell hälsokontroll.

MFS kan sökas för fältarbete i de länder som klassificeras som utvecklingsländer enligt OECD/DAC (med undantag för kolumn 5 "High Income Countries and Territories"); vilket innebär de flesta länder i Afrika, Asien, Latinamerika och sydöstra Europa. Här hittar du en fullständig lista över möjliga MFS-länder.

MFS på Statsvetenskapliga institutionen riktar sig till dig som ska skriva kandidat-  eller masteruppsats i statsvetenskap eller utvecklingsstudier. Uppsatsen ska vara relevant för det ämne du läser samt ha relevans för utvecklingsfrågor. En hel del ämnen är därmed möjliga att undersöka i en MFS-uppsats; demokratisering, mänskliga rättigheter, förvaltning, korruption, ‘good governance’, civilt samhälle, genus, konflikt(hantering), jordbrukspolitik, politisk mobilisering etc.

Ansökan och behörighet

Vem är behörig att söka MFS-stipendium? Vad ska ansökan innehålla och hur går ansökningsprocessen till?

Ansökan och behörighet

Skriva MFS-uppsats

Vad innebär det att skriva MFS-uppsats? Hur går det till rent praktiskt? Vilka förberedelser måste göras?

Här hittar du listor över alla godkända MFS-uppsatser som ventilerats vid Statsvetenskapliga institutionen i ämnena Statsvetenskap och Utvecklingsstudier

Att skriva MFS-uppsats