Statsvetenskapliga institutionen

Praktisk nytta av praktik

Vad har studenterna för erfarenheter av arbetslivet sedan de gjort sin praktik? Vilken praktisk nytta har de haft av sin praktiktermin? Så här svarade studenterna.

63% av studenterna har fått det första jobbet genom kontakter från praktikplatsen

Hur viktig var praktiken?

 Svaren finns i undersökningen Vart tog de vägen? En uppföljning av de studenter som gjorde praktik genom Statsvetenskapliga institutionen under 2006 och 2007 som publicerades 2009 och även i  Utvärdering av Statsvetenskapliga institutionens praktikprogram 2007-2008 (publ 2010)

Som komplement till dina teorikurser och som ytterligare specialisering i ämnesområdet kan du välja att under en termin praktisera vid ett företag, en organisation eller en myndighet. Du har då möjlighet att praktiskt tillämpa teoretiska kunskaper och att pröva på att arbeta inom ett område som du tror kan bli ditt framtida arbetsfält. Många studenter väljer att förlägga praktiken utomlands, vilket också ger möjlighet att utveckla sina språkkunskaper samt att leva och arbeta i nya kulturer och sociala förhållanden.

Pol kand- och polmasterprogrammen i Uppsala har upparbetade kontakter med ett stort antal arbetsplatser såväl i Sverige som utomlands. Vid FN-delegationen i New York, vid UNDP med lokalkontor över hela världen, vid Nato-delegationen i Bryssel och delegationen i Genève praktiserar regelbundet studenter med intresse för säkerhetsfrågor respektive mänskliga rättigheter, och utvecklingsinriktade och humanitära frågor. Vid ambassaderna i till exempel Washington, London, Berlin – men även i Afrika, Sydamerika och Asien – deltar praktikanter i rapportering om politiska, ekonomiska och sociala förhållanden.

I Sverige finns det möjlighet att göra praktik inom den offentliga sektorn på organisationer och myndigheter som Regeringskansliet, Utrikespolitiska institutet, Statskontoret, IDEA och SIDA. Därutöver finns det också stor efterfrågan på praktikanter inom den privata sektorn i företag som exempelvis håller på med omvärldsanalys och kommunikation. Detsamma gäller i nästan ännu högre utsträckning enskilda organisationer (NGO's) världen över, som t ex WomenCraft Social Enterprise i Tanzania eller Friedrich Ebert Foundation i Peru. Praktikterminen motsvarar 30 hp i examen, och berättigar till studiemedel. 

Besök UPS praktik- och utlandsblogg!