Statsvetenskapliga institutionen

Vanligaste frågorna om programmet

Var och när registrerar jag mig?
Till de flesta av våra kurser sker registrering via www.studentportalen.uu.se. Detta gäller dock inte för studenter antagna med villkor. För mer information om registrering hänvisar vi till studentportalen. Om du saknar konto i studentportalen finns mer information om hur du skaffar det på http://uu.se/student/valkommen/registrering/

Måste jag närvara själv vid registreringen?
Vi ser helst att du kommer själv, men du kan också skicka ett ombud som då tar med sig ditt antagningsbesked. Vi godtar inga telefonregistreringar.

Hur stor är chansen att bli antagen om jag står som reserv?
Det är svårt att säga. Vi kallar alltid på reserver i tur och ordning. Du kan alltid ringa till institutionen och meddela att du är intresserad.

När får jag mina pengar från CSN?
Vi lägger in uppgifterna om registrering i UPPDOK så fort vi kan efter det att du registrerat dig vid institutionen. CSN läser av nyinkomna registreringar varje dag men det dröjer 3-10 dagar innan studielånet betalas ut. Trycket på CSN är hårt i början av terminerna.

Om jag antas nu, kan jag spara min plats till nästa termin?
Nej. Din antagning gäller den termin du sökt till kursen. Vill du läsa kursen en annan termin får du avregistrera dig och sedan söka kursen på nytt. Om du däremot upptäcker mitt i terminen att du vill avbryta studierna får du komma tillbaka en annan termin för att ta restpoäng. Omregistrering på kurs är alltid i mån av plats.

Vad händer om jag inte blir klar med kursen innevarande termin?
Du ska alltid omregistrera dig på en kurs för att ta restpoäng. Kontakta expeditionen eller studievägledningen. Du är välkommen att göra resttentor, men tänk på att även fullgöra ev. obligatoriska moment. Du tenterar alltid på aktuell kurslitteratur oavsett när du läste kursen. Du har rätt att tentera en kurs som inte längre ges upp till tre terminer efter det att den upphört. Kontakta expeditionen om du ska tentera en gammal kurs.

Jag är klar med mina studier och vill ta ut en examen
Du måste själv ansöka om examen hos examensenheten. Blanketter och mer information hittar du här.

Jag har varit på utbytesstudier och vill tillgodoräkna mig kurser
Du måste själv ansöka om att få tillgodoräkna kurser från din utbytestermin. Inga tillgodoräknanden görs automatiskt. Blankett och information hittar du på:
Blankett Tillgodoräknande

Jag har glömt att söka en kurs till nästa termin
Om du har glömt att söka i tid kan du gå in och göra en sen anmälan på www.antagning.se efter urval 1 i juli. Institutionen har inte några egna reservlistor. Dessa upprättas via antagning.se. 

Kan jag söka till senare del på Pol kand. programmet?
Nej. Antagning sker via www.antagning.se till en hösttermin.

Kan jag söka till senare del på Masterprogrammen?
Nej. Antagning sker via www.antagning.se till en hösttermin.

Kan jag får en plats om någon hoppar av när kursen eller programmet har börjat?
Vi gör alltid ett visst överintag för att kompensera för tidiga avbrott.  Vi tar därför inte in några reserver när terminen har startat.

Jag vill söka till Pol kand. programmet men har redan läst kurser som ingår i programmet.
Antagning sker endast en gång per år (till höstterminen).  Om du antas till programmet räknas det som 30 hp. Systemet bryr sig inte om att du redan har läst inledande kurs på programmet som är statskunskap A. Du kan därför endast antas till ytterligare 15 hp utöver programmet. Om du t ex redan har läst statskunskap A, 30 hp och nationalekonomi A, 30 hp sök så här:

Prio 1: Pol kand programmet
Prio 2: Statistik A4, 15 hp
Prio 3: Förvaltningsrättslig översiktskurs, 15 hp (FÖK)

Du kan antas till 1 och 2 eller 2 och 3. Om du antas till 1 och 2 så kommer programsamordnaren att, i samband med registreringen, kontakta den institution som ger FÖK för att höra om det finns en plats. OBS! Du är inte garanterad plats på denna kurs, även om du kommer in på programmet och statistik-kursen! OBS!

Vad är det för antagningspoäng till Pol kand. programmet?
Hösten 2016 låg antagningspoängen på pol kand. programmet på 20,52 poäng  (BI), 20,70 (BII-kompletterade betyg), 20,50 (BIEX) och 1,4 poäng från högskoleprovet (HP). Siffrorna anger poängen efter urval 2. 

Jag skulle vilja göra studieuppehåll
Programstudenter:
Studieuppehåll prövas och beviljas av programsamordnaren. På Pol kand programmet är möjligheten att beviljas studieuppehåll begränsat under de tre första terminerna.

Studenter som läser fristående kurs:
Fristående kurs studenter kan endast göra avbrott på kurs om man inte har för avsikt att fortsätta att läsa.

Kan jag få en Politices kandidatexamen utanför programmet?
Ja, om du läser de kurser som ingår i programmet. Samtliga ges som fristående kurs UTOM praktikkursen.

Hur många poäng behöver jag för att få forstätta på statskunskap/utvecklingsstudier
B och C?

Vid registreringen måste du visa att du har:

  • Minst 24 poäng från statskunskap A för att få fortsätta på B-kursen.
  • Minst 22,5 poäng från utvecklingsstudier A för att få fortsätta på B-kursen.
  • Minst 22,5 poäng från statskunskap B för att få fortsätta på C-kursen.
  • Minst 22,5 poäng från utvecklingsstudier B för att få fortsätta på C-kursen.

Hur många VG-poäng krävs för att få VG på hela kursen?
Hälften av kurspoängen måste vara VG för att du ska få VG i slutbetyg (gäller samtliga kurser utom statskunskap A). På statskunskap A krävs VG på 12 högskolepoäng (alla delmoment är inte VG-grundande). 

Jag läser Pol kand. programmet vid annat lärosäte i Sverige. Kan jag bara byta
över till Uppsala?

Nej. Alla måste söka programmet och all antagning till programmet sker via www.antagning.se till en hösttermin.
Kurser lästa tidigare som ingår i programmet kan tillgodoräknas.