Statsvetenskapliga institutionen

Studievägledning

Institutionens studievägledare vägleder dig bland de kurser institutionen erbjuder och vilka antagningsregler som gäller. De ger råd kring alternativa utbildnings-möjligheter och fortsatta studie och diskuterar studierelaterade problem. De tar även emot synpunkter på schemaläggning, undervisningsteknik, litteratur och examination.
Central studie- och karriärvägledning

Studievägledare
Boka tid

Besöksadress: Gamla Torget 6, plan 7.

Policies kandidatprogrammet
Marie Nylund
Telefon: 018-471 12 04
polkand@statsvet.uu.se

Boka tid

Utbytesstudier
Peter Smekal
Telefon: 018-471 19 90
studentmobility@statsvet.uu.se

Boka tid

Politices masterprogram, kurser i samhällskunskap, fristående kurser, övriga program, studenter med funktionsnedsättning
Anna Reuterhäll
Telefon: 018-471 57 24
studievagledare@statsvet.uu.se

Boka tid

Universitetsövergripande studie- och karriärvägledning

Telefon: 018-471 47 20

För övergripande information om universitetets utbildningar, samtal kring studier, yrkesliv och arbetsmarknad samt frågor om högskoleregler, antagningskrav och examensregler.

Studentexpeditionen

Om du har frågor rörande dina studier kan du vända dig till studentexpeditionen.

Telefon: 018-471 12 06
E-mail: statsvet@statsvet.uu.se
Besöksadress: Badhuset, Gamla Torget 6
Postadress: Statsvetenskapliga institutionen, Box 514, 751 20 Uppsala

Öppettider

Statsvetenskapliga institutionens studentexpedition har stängt mellan 23 juni och 7 augusti 2017. Under den perioden kommer vi inte att svara på epost. 26-28 juni samt 31 juli till 3 augusti nås vi via telefon på 018- 471 12 06 mellan klockan 9-12.  Från och med den 7 augusti har vi öppet som vanligt och besvarar då epost i den ordning den har kommit in.