Statsvetenskapliga institutionen

Kontakta oss

Forskning vid statsvetenskapliga institutionen

Från Berit Sahlströms Statskunskapens torg 2019-2021

Vår forskning kännetecknas av metodisk mångfald, från avancerad statistisk analys till historisk metod och idéanalys, och omfattar statskunskapens alla stora delområden. Centralt i flera projekt är makt- och demokratifrågor i Sverige, Europa och globala Syd.

Vår forskning

Publikationer

Kalendariet

Aktuella publikationer

Om statsvetenskapliga institutionen

Johan Skyttes donationsbrev från 1622.

År 1622 testamenterade Johan Skytte mark och egendom till Uppsala universitet. Donationen skulle finansiera en professur i Eloquentia et politices (vältalighet och politik). Under århundradena har en stark statsvetenskaplig institution vuxit fram runt professuren. Institutionen har sina lokaler på Gamla Torget 6 och i den historiska byggnaden Skytteanum i Uppsala. 

Läs mer om statsvetenskapliga institutionen

Det Skytteanska priset i statskunskap

Den Skytteanska professuren i statskunskap och vältalighet är troligen världens äldsta fortfarande aktiva professur i statsvetenskap. De gårdar som var en del av den ursprungliga donationen finansierar fortfarande både forskning och det Skytteanska priset. Priset och en prissumma på 500 000 kronor delas ut av Skytteanska stiftelsen vid Uppsala universitet till den som gjort det ”mest värdefulla bidraget till statskunskapen”. 

Läs mer om det Skytteanska priset

Johan Skytte (1577-1645) avmålad av Jacob Elbfas

Statsvetenskapliga institutionen

Hitta hit

Besöksadress
Receptionen på Östra Ågatan 19, Uppsala 
Öppettider

Studentexpeditionen
Plan 7
Öppettider

Postadress
Statsvetenskapliga institutionen
Box 514
751 20 Uppsala

Kontakt
E-post: expeditionen@statsvet.uu.se
Telefon (vxl): 018-471 00 00

Senast uppdaterad: 2023-09-21