Statsvetenskapliga institutionen

Kontakta oss

Skytteanum ett levande hus - se filmen

Lär dig mer om statsvetenskapliga institutionens historia i institutionens nya film. Filmen är tio minuter lång och textad på svenska och engelska.

Skytteanum – ett levande hus

Forskning vid statsvetenskapliga institutionen

Från Berit Sahlströms Statskunskapens torg 2019-2021

Vår forskning kännetecknas av metodisk mångfald, från avancerad statistisk analys till historisk metod och idéanalys, och omfattar statskunskapens alla stora delområden. Centralt i flera projekt är makt- och demokratifrågor i Sverige, Europa och globala Syd.

Vår forskning

Publikationer

Kalendariet

Aktuella publikationer

 • Policy and Society "Advocacy coalitions as political organizations"
 • Climate Policy "Revisiting the role of disasters in climate policy-making"
 • Demokratins självförsvar
 • Redirecting Radical Democracy From Antagonism to Alienation
 • Journal of Peace Research "The women and men that make peace: Introducing the Mediating Individuals (M-IND) dataset"
 • Political Research Exchange "Online repression and transnational social movements: Thailand and the #MilkTeaAlliance"
 • Autocratization in Contemporary Uganda "Chapter 10: Autocratization by elections"
 • International Affairs "Small states and the dilemma of geopolitics: role change in Finland and Sweden"
 • European Journal of International Security "The EU’s evolving leadership role in an age of geopolitics: Beyond normative and market power in the Indo-Pacific"
 • Acta Politica "Beyond right and wrong: on the conditionality of dirty hands"
 • Gender and Politics "Gendered Institutions and Where to Find Them: A Critical Realist Approach"
 • European Security "Upon entering NATO: explaining defence willingness among Swedes"
 • Peacebuilding: "Urban restructuring and the reproduction of spaces of violence in Belfast"
 • Acta Sociologica "Political icon and role model: Dimensions of the perceived ‘Greta effect’ among climate activists as aspects of contemporary social movement leadership"
 • Comparative European Politics "How not to respond to populism"
 • Post-Soviet Women: New Challenges and Ways to Empowerment, "When the Private Remains Nonpolitical: Gender Roles, Sexual Liberation, and the Example of Armenia"
 • International Journal of Communication "'Meme-Ing' Peace in Northern Ireland: Exploring the Everyday Politics of Internet Memes in Belfast Riots"
 • Public Opinion Research "Is the Positive Effect of Education on Ethnic Tolerance a Method Artifact? A Multifactorial Survey Experiment on Social Desirability Bias in Sweden"
 • European Journal of Political Research "Still proud at the polls? LGBT+rights don’t dilute the sexuality turnout gap"
 • Contemporary Political Theory "Democratic renewal and the spirit of democracy"
 • Current Opinion in Environmental Sustainability “Urban growth, resilience, and violence”

Vad är polarisering

Vad är det bästa med polarisering och vad finns det för faror? Och vad är det för skillnad på åsiktspolarisering och affektiv polarisering?

Johan pratar med Maria Nordbrandt Bergström  i det senaste avsnittet av
Begreppsbiblioteket - statsvetenskapliga institutionens podd som vrider
och vänder på statskunskapens centrala begrepp.

Begreppsbiblioteket

Om statsvetenskapliga institutionen

Johan Skyttes donationsbrev från 1622.

År 1622 testamenterade Johan Skytte mark och egendom till Uppsala universitet. Donationen skulle finansiera en professur i Eloquentia et politices (vältalighet och politik). Under århundradena har en stark statsvetenskaplig institution vuxit fram runt professuren. Institutionen har sina lokaler på Gamla Torget 6 och i den historiska byggnaden Skytteanum i Uppsala. 

Läs mer om statsvetenskapliga institutionen

Det Skytteanska priset i statskunskap

Den Skytteanska professuren i statskunskap och vältalighet är troligen världens äldsta fortfarande aktiva professur i statsvetenskap. De gårdar som var en del av den ursprungliga donationen finansierar fortfarande både forskning och det Skytteanska priset. Priset och en prissumma på 500 000 kronor delas ut av Skytteanska stiftelsen vid Uppsala universitet till den som gjort det ”mest värdefulla bidraget till statskunskapen”. 

Läs mer om det Skytteanska priset

Johan Skytte (1577-1645) avmålad av Jacob Elbfas

Statsvetenskapliga institutionen

Hitta hit

Besöksadress
Receptionen på Östra Ågatan 19, Uppsala 
Öppettider

Studentexpeditionen
Plan 7
Öppettider

Postadress
Statsvetenskapliga institutionen
Box 514
751 20 Uppsala

Kontakt
E-post: expeditionen@statsvet.uu.se
Telefon (vxl): 018-471 00 00

Senast uppdaterad: 2024-04-10