Forskning vid statsvetenskapliga institutionen

Från Berit Sahlströms Statskunskapens torg 2019-2021

Vår forskning kännetecknas av metodisk mångfald, från avancerad statistisk analys till historisk metod och idéanalys, och omfattar statskunskapens alla stora delområden. Centralt i flera projekt är makt- och demokratifrågor i Sverige, Europa och globala Syd.

Vår forskning

Publikationer

Kalendariet

Aktuella publikationer

 • Tidskrift för politisk filosofi: "Om Björn Östbrings Nationalstaten – en essä om liberal nationalism och Sveriges framtid"
 • Politiskt deltagande Val, partier & protester
 • West European Politics: "Rallying around the unwaved flag: national identity and Sweden’s controversial Covid strategy"
 • NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research cover
  NORA: "Exploring Sustainability in Parliamentary Gender Equality Work. Insights from the Swedish Riksdag"
 • Journal of European Public Policy
  Journal of European Public Policy: "Drivers of parliamentary opposition in European Union politics: institutional factors or party characteristics?"
 • Statsvetenskaplig tidskrift: "Rationalism och kontrafakticitet. Iakttagelser och slutsatser från ett forskarliv"
 • Journal of Common Market Studies: "Blacklisting and the EU as a Global Regulator: The Institutionally Predisposed Norm Breaker"
 • Du sköra nya värld: "Politisk tolerans och självcensur i orostider"
 • Political geography: "Contesting the growing city? Forms of urban growth and consequences for communal violence"
 • Journal of Social Policy: "Discrimination in marketized welfare services: a field experiment on Swedish schools"
 • Journal of Intervention and Statebuildning: "Peace between Peace(s)? Urban Peace and the Coexistence of Antagonists in City Spaces"
 • Bakom och bortom järnridån: De sovjetiska åren och frigörelsen i Baltikum och Ukraina
 • Journal of Civil Society: "Civil society and contested elections in electoral autocracies: Dissent and caution in Uganda’s 2016 elections"
 • Statsvetenskaplig tidskrift: Kristoffersson, Sara, 2022. "Hela havet stormar. Fallstudie inifrån en myndighet"
 • Acta Sociologica: "Labour leaders as identity entrepreneurs: Identity formation in the Swedish trade union movement in the 1920s"
 • Juridisk Tidskrift: ”All makt åt folket – om en bortglömd idé?”
 • Nature Communications: "Exploring disaster impacts on adaptation actions in 549 cities worldwide"
 • Perspectives on Politics: "Democracy Rules: Liberty, Equality, Uncertainty"
 • Social Politics: "Can Personal Parties Facilitate Women’s Political Seniority? A Study of Internal Rules of Conduct"
 • Political Research Quarterly: "Mavericks or Loyalists? Popular Ballot Jumpers and Party Discipline in the Flexible-List PR Context"
 • Parliamentary Affairs: "When is Access to Political Capital Gendered? Lessons from the Czech Parliament"

Det Skytteanska priset i statskunskap

1622 inrättade dåvarande universitetskanslern Johan Skytte den Skytteanska professuren i statskunskap och vältalighet. Idag är det troligen världens äldsta fortfarande aktiva professur i statsvetenskap. De gårdar som var en del av den ursprungliga donationen finansierar fortfarande både forskning och det Skytteanska priset. Priset och en prissumma på 500 000 kronor delas ut av Skytteanska stiftelsen vid Uppsala universitet till den som gjort det ”mest värdefulla bidraget till statskunskapen”. 

Läs mer om det Skytteanska priset här.

Skytteprisets logotyp

Statsvetenskapliga institutionen

Hitta hit

Besöksadress
Receptionen på Östra Ågatan 19, Uppsala 
Öppettider

Studentexpeditionen
Plan 7
Öppettider

Postadress
Statsvetenskapliga institutionen
Box 514
751 20 Uppsala

Kontakt
E-post: expeditionen@statsvet.uu.se
Telefon (vxl): 018-471 00 00

Senast uppdaterad: 2023-03-30