Find an internship

The students are responsible for arranging their own internship. See advertised internships for the forthcoming semester:

Internships Spring 2022

Politisk partier
 

Riksdagen

Riksdagens utredningstjänst (RUT) och utvärderings- och forskningssekretariat (RUFS)Regeringskansliet

Portalsida för praktikannonser
Annonser för vårterminen 2022 har nu publicerats. Utlandsrepresentationerna tar emot praktikanter till våren!Kommuner och landsting/regionerAmbassader/Konsulat/Representationer

FN representationen i New YorkStatliga myndigheter

Swedish Armed Forces International Centre (Swedint) - förmåge- och utvecklingsavdelningen
Riksrevisionen
StatskontoretUtredningsinstitut/konsultföretag/tankesmedjor/forskningsinstitut


Överstatliga/Mellanstatliga/Internationella organisationer
Ideella organisationer

The Better Governance Project (TBGP)


Övriga

Last modified: 2021-09-14