Internships spring 2017

Politiska partier/Riksdagen

Liberalernas parti- och riksdagskansli
Riksdagens utredningstjänst (RUT) - ekonomisk analys - OBS! En som vill söka EA (Ekonomisk analys bör ange detta i ansökan
EU-parlamentariker Cecilia Wikströms kontor i Bryssel

Centerpartiets ungdomsförbund
Socialdemokraterna i Uppsala län
Centerkvinnorna

Kommuner och landsting

Kultur och fritidsförvaltningen i Sundbybergs stad


Regeringskansliet

Svenska Unescorådet i Stockholm

UD - Enheten för Asien och Oceanien
Statsrådsberedningens EU-kansli - Samordnings- och policysektionerna
Statsrådsberedningens EU-kansli - Rättssektionen
UD- Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden (UD-KC)
Statens offentliga utredningar - Delegationen för unga till arbete (Dua) - praktikplatsen är tillsatt 2016-12-06

Ambassader/konsulat/representationer

FN-representationen i New York
Generalkonsulatet i NY
Tillväxtanalys i Washington
Sveriges ambassad i Washington
Sveriges ambassad i Hanoi
Stockholmsregionens Europakontor i Bryssel
Central Sweden i Bryssel
Sveriges ständiga representation vid Europarådet i Strasbourg
Sveriges ständiga representation vid OSSE (säkerhet och samarbete i Europa), Wien

Sveriges ambassad i Pretoria
Sveriges ambassad i Kuba
Sveriges ambassad i Vilnius
Sveriges ständiga representation vid EU - finanssektionen
Sveriges ambassad i Skopje
Sveriges delegation vid OECD och Unesco i Paris
Sveriges ambassad i Rom
Sveriges ambassad i Riga
Sveriges ambassad/FN-representationen i Wien
Sveriges ambassad/FN-representationen i Wien .- en plats till
Sveriges ambassad i Chisinau
Sveriges ambassad i Addis Abeba
Sveriges ständiga representation i Geneve
Sveriges ambassad i Rabat
Sveriges ambassad i Budapest
Sveriges ambassad i Tel Aviv
Sveriges ambassad i Dar Es Salaam
Sveriges ambassad i Kuala Lumpur
Swedish-American Chamber of Commerce of Washington, DC 
Sveriges ambassad i Lissabon
Sveriges ambassad i Zagreb
Sveriges ambassad i Brasilien
Generalkonsulatet i Mumbai
Sveriges ambassad i Singapore
Sveriges ambassad i Bukarest
Sveriges ambassad i Harare
Sveriges ambassad i Belgrad
Sveriges ambassad i Warszawa
Sveriges ambassad i Oslo
Sveriges ambassad i Bern
Sveriges ambassad i Berlin
The EU Delegation to Myanmar, Yangon


Internationella organisationer

Initiative of Change - Sverige
World Food Programme - Köpenhamn

UN Women, Copenhagen
Joint Inspection Unit (JIU) of the United Nations System (Geneva, Switzerland)
SANORD - Cape Town, Sydafrika
UNPO - Project Assistant

UNPO - Communications Assistant

Statliga myndigheter

Statskontoret
SCB - sekretariatet för nationell och internationell samordning
Arbetsförmedlingen - Enheten Externa tjänster
Jordbruksverket - beredskapsenheten
Konkurrensverket
Sveriges Riksbank
Försvarsmaktens högkvarter - sektionen för internationella relationer
Riksrevisionen

Polismyndighetens internationella enhet
 

Utredningsinstitut/tankesmedjor/konsultbolag mm

Prime
Oxford Research
Governo
Ratio
Ramböll
Institute for Security and Development Studies - flera praktikplatser
Utrikespolitiska institutet
Faugert & Co
FriVärld
Kontigo
StrandbergHaage

Övriga

Ansök via Föreningen för utvecklingsfrågor (FUF)

Ernst & Young
Sveriges Kvinnolobby
Concord
Reach for change - Sweden Program
Reach for change - Communication
Reach for change - Central Program
Reach for change - Fundraising
Reach for change - HR
SNS - flera praktikpositioner
Svenska FN-förbundet, Världskoll och Globalis
Svenska FN-förbundet - utvecklingsverksamhet
Svenska FN-förbundet - fler praktikplatser

MR-fonden
Reach for change - Järvaskolan - projekt

Tyska i praktiken - varva språkstudier och praktik
Praktikplatser i Tyskland
Erasmus Plus Guild of European Research-Intensive Universities in Brussels
LSU - Sveriges ungdomsorganisationer
Sabancı University Alumni Relations and Career Development Office
Juseks samhällspolitiska avdelning
RFSU:s internationella enhet
Äldrekontakt
Hand in Hand