Internships spring 2018

Politiska partier
Praktik hos Europaparlamentariker Cecilia Wikström

Socialdemokraterna

Liberalerna
 

Riksdagen
Riksdagens utredningstjänst (RUT)

Famna - riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg

Riksdagens internationella kansli (RIK)
 

Regeringskansliet
Regeringskansliet - lediga platser

Kulturdepartementet - Enheten för demokrati och det civila samhället
Statsrådsberedningen - Kansliet för samordning av EU-frågor (EU-kansliet)

Delegationen för migrationsstudier (Delmi)

Kommuner och landsting

Värmdö kommun - Sektorn för administration, ledning och service

Ambassader/Konsulat/Representationer

Sveriges ständiga representation vid Europarådet i Strasbourg
Sveriges permanenta delegation vid Unesco
FN-representationen i New York
Sveriges ambassad i Chisinau
Sveriges ambassad i Singapore
Sveriges ambassad i Washington
Sveriges delegation till OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) i Wien
Sveriges ständiga representation i Genève

Sveriges ambassad i Doha, Quatar
Sveriges ambassad i Skopje
Svenska generalkonsulatet i Mumbai
Sveriges ambassad i Riga
Central Sweden Bryssel
Sveriges ambassad i Zagreb
Sveriges ambassad i Jakarta
Sveriges ambassad i Kiev
Sveriges generalkonsulat i Chicago
Svenska Handelskammaren i Litauen
Sveriges ambassad i Tbilisi

Sveriges ambassad i Belgrad
 


Statliga myndigheter
Statskontoret

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD)

Försvarsmaktens högkvarter

Överstatliga/Internationella organisationer
Svenska Unescorådet i Stockholm
UNDP, FN:s utvecklingsprogram, Stockholm
Internship Programme of the Joint Inspection Unit (JIU) of the United Nations System (Geneva, Switzerland)  
UNHCRs Regionala Representation för Norra Europa
Försvarsmakten
FN:s befolkningsfond (UNFPA), Köpenhamn
UN Woman, Köpenhamn
Delegation of the European Union to Myanmar
The External Relations Unit to UNHCR

International IDEA


Utredningsinstitut/konsultföretag/tankesmedjor
Oxford Research
Ernst & Young

Tankesmedjan SNS
Ratio
Kontigo
Frivärld- utrikesakademin
HUI Research
Ramböll
NewRepublic
Frivärld - Stockholm
StrandbergHaage
 

Ideella organisationer

Sveriges Kvinnolobby
Tamam
Swedish Chamber of Commerce in Peking
Naturskyddsföreningen
 

Övriga
Diplomat Communications
Governo
Svalorna Latinamerika generell info
Svalorna Latinamerika Nicaragua
Svalorna Latinamerika Peru
Svalorna Latinamerika kansli Stockholm
Svenskt Näringsliv
Prime & United Minds

Prime - deadlines mm

Stockholmsregionens Europakontor i Bryssel
FuF - förmedlar praktikplatser till Sida, RFSL, Utrikesdepartementet, SIANI, Internationellt centrum för lokal demokrati, International Foundation for Science, Svenska Afghanistankommittén med flera
Energiföretagen Sveriges Brysselkontor

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden)
Institute for Security & Development Policy
Mid Sweden European Office i Bryssel

Beyond Intent
MakeEqual
Concord
Reach for Change

Reach for Change - ny annons med andra praktikantuppgifter
LOs utredningsenheter
Reformklubben

Reach for Change - Centrala programteamet