Vill du vara med och påverka den politiska och ekonomiska utvecklingen?

Stadssiluett (Politices kandidatprogrammets profilbild)

Vill du fördjupa dig i de stora samhällsfrågorna och lära dig identifiera och analysera politiska, juridiska och ekonomiska problem inom Sverige och i världen? 

Programmet inleds med studier i statskunskap, nationalekonomi, statistik och juridik. Därefter väljer du ett huvudområde att fördjupa dig i. Se exempel på olika studieupplägg. Den undervisning som ges syftar genomgående till att utveckla din förmåga till samhällsanalys, något som du har användning för oavsett vilket ämnesfält du kommer att arbeta med efter examen. Programmet leder till en politices kandidatexamen med statskunskap, nationalekonomi, statistik, freds- och konfliktkunskap eller utvecklingsstudier som huvudområde. 

Politices kandidatprogram

Senast uppdaterad: 2022-04-08