Forskning vid statsvetenskapliga institutionen

Från Berit Sahlströms väv Statskunskapens torg

Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet är en modern samhällsvetenskaplig institution med ett rikt historiskt arv. Vår forskning är internationellt förankrad och kännetecknas av disciplinär nyfikenhet och metodologisk spets. 

Seminariekalendern

Forskare

Publikationer

Disputationer

Nya forskningsprojekt

Pågående forskningsprojekt start 2022

Pågående forskningsprojekt start 2021

Pågående forskningsprojekt start 2020

Pågående forskningsprojekt start 2019 och tidigare

Avslutade forskningsprojekt

Senast uppdaterad: 2023-04-12