Kontakt

Jenny Jansson (projektledare)
Statsvetenskapliga institutionen
Uppsala universitet
jenny.jansson@statsvet.uu.se
tel: 076-244 84 06

Katrin Uba
Statsvetenskapliga institutionen
Uppsala universitet
katrin.uba@statsvet.uu.se
tel: 018-471 33 02

Projektets deltagare

Jenny Jansson och Katrin Uba

Jenny Jansson är docent och lektor vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Hennes forskning handlar främst om facklig organisering och identitetsformering i fackföreningar. Hon disputerade 2012 med doktorsavhandlingen Manufacturing Consensus: the Making of the Swedish Reformist Working Class, i vilken hon undersöker hur reformismen förankrades i den svenska arbetarklassen genom det fackliga folkbildningsarbetet. Hon arbetar just nu med projektet ”Har fackliga ledare varit identitetsentreprenörer?” i vilket hon jämför fackliga ledares roll för att forma en enhetlig identitet i rörelsen i Sverige, Tyskland och Storbritannien under 1920-talet. Tillsammans med Katrin Uba driver hon också projektet ”Fackföreningsrörelsens digitala omvandling”.

Katrin Uba är docent och lektor vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Hon disputerade 2007 med doktorsavhandlingen Do Protests make a Difference? The impact of anti-privatisation mobilisation in India and Peru, som visar under vilka omständigheter som protester mot privatiseringar är effektiva. Hennes forskningsintresse är mobiliseringen av protester och protesternas politiska påverkan. Som projektledare för ”Den svenska protestdatabasen” har hon byggt en databas över alla protester i Sverige sedan 1980 genom att använda medias rapportering. Hon har också undersökt protester mot skolnedläggningar i Sverige och hon deltar i ett internationellt projekt om den ekonomiska krisen i Europa (EU FP7 projekt Livewhat). Hon samarbetar med Jenny Jansson i projektet ”Fackföreningsrörelsens digitala omvandling”. Hon är en av medredaktörer av boken "Consequences of Social Movements" utgiven av Cambridge University Press.

Senast uppdaterad: 2021-12-14