Barns delaktighet och insatsernas utfall inom den sociala barnavården: En modell för regionalt utvecklingsarbete

Målet för detta forskningsprojekt är att, på basis av de olika delstudierna, utveckla en modell för regionalt utvecklingsarbete i syfte att stärka utsatta barns delaktighet inom socialtjänsten.

Det saknas forskning både om processen som mynnar ut i socialtjänstens biståndsbedömning och om vilka insatser som hjälper utsatta barn. En del av studien granskar hur barns delaktighet påverkar den insats som erbjuds barnet vilket studeras i 12 kommuner av olika storlek och med olika förutsättningar. Idag finns det inte kunskap om vilka insatser som hjälper barn som lever med omsorgsbrist i hemmet. Ett viktigt bidrag är utformande av en metod att mäta utfallet av insatser, baserat på ett barnrättsperspektiv och barns egna skattningar, där utgångspunkten är – till skillnad från tidigare inflytelserika studier - att utsatta barn ska få skydd och stöd här och nu.

– Om det ska ske en förändring mot ett barnrättsbaserat arbetssätt behöver den komma från verksamheten, säger Maria Heimer som leder projektet. Därför utvecklar vi en modell för förändringsarbete i nära samarbete med professionen, för att arbetet ska kännas relevant inom verksamheten och modellen spridas runt om i landet. Modellen ska kunna tillämpas i olika slags kommuner, också av kommuner med mindre förutsättningar att ta sig an utvecklingsarbete.


Projektledare: Maria Heimer (statsvetenskapliga institutionen)

Period: 2019–2021

Finansiering: 4 958 000 kr från Forte

Maria Heimer

Forskare Docent vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
Maria.Heimer[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 3340
Mobiltelefon:
070-5706483

Forskargrupp

Maria Heimer, statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

Camilla Pettersson, utvecklingsledare Välfärd och folkhälsa, Region Örebro län

Senast uppdaterad: 2022-11-23