Demokrati och den sociala frågan

I en tid av stora demokratiska utmaningar världen över har forskare och politiker börjat uppmärksamma ”den sociala frågan”: fattigdom och social ojämlikhet. För att bekämpa auktoritär populism och återskapa förtroende för demokratin räcker det inte med att stödja rättsstatens principer och allmänna val. En stabil demokrati kräver också ekonomisk säkerhet och social integration. Det minskar fientligheten mellan grupper och ökar toleransen i samhället.

Men få demokratiteoretiker väljer att inkludera den sociala frågan i demokratibegreppet. De menar att det motverkar demokratin: det tillgodoser mänskliga behov på bekostnad av frihet, det förväxlar demokrati med det ideologiska innehållet i politiken och/eller det ersätter demokrati med byråkrati. 

Syftet med detta bokprojekt är att studera föreställningarna bakom dessa argument, och visa att de alla vilar på en begränsad förståelse av demokrati. som ideell, proceduriell respektive diskursiv till sin karaktär. Genom att omdefiniera demokrati som en politisk livsform (i Montesquieus mening) är det möjligt att integrera den sociala frågan i begreppet demokrati utan att hemfalla åt sagda problem.


Projektledare: Sofia Näsström

Period: 2023

Finansiering: 1 983 000 kr från Riksbankens Jubileumsfond

Sofia Näsström

Professor vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
Sofia.Nasstrom[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 6127
Senast uppdaterad: 2024-02-05