Den politiska oppositionens paradox i Europa: en analys av plenumdebatter i tretton parlament

Syftet med projektet är att undersöka opposition inom EU-politiken i tolv medlemsländers parlament och Europaparlamentet. Yttrar sig opposition i EU-politiken som kritik mot politikens innehåll, eller snarare som motstånd mot EU som politiskt system?

Bilden av politisk opposition i dagens Europa präglas av en paradox. Den Europeiska unionen är, å ena sidan, i grunden omstridd och kraftigt kritiserad. Å andra sidan har forskningen sedan länge hävdat att EU-politiken präglas av en frånvaro av opposition. Hur ska vi förstå denna motstridiga bild av politisk opposition i dagens Europa? Projektet vill lämna ett antal viktiga bidrag till den vetenskapliga forskningen om politisk opposition. För det första kommer vi genom omfattande datainsamling och empiriska analyser att kunna pröva motstridiga antaganden om förekomsten av opposition i EU-politiken. För det andra kommer projektet att utnyttja de omfattande data som samlas in för att förbättra statsvetenskapens teoretiska förståelse av politisk opposition och dess centrala roll i den moderna demokratin.

– En fungerande opposition är en avgörande förutsättning för en fungerande demokrati. Utan en opposition som erbjuder alternativ till den sittande regeringen reduceras våra val till tomma symbolhandlingar. Om kritiska väljare ser sig berövade handlingsalternativ i politiken så är risken uppenbar att missnöjet istället kanaliseras mot det politiska systemet i sig. Detta ser ut att vara på väg att hända i dagens Europa där EU som organisation allt mer blir föremål för väljarnas missnöje. Detta ger samtidigt bränsle till EU-skeptiska partier, varav många befinner sig på den yttersta högerkanten och inte självklart sluter upp bakom den liberala demokratin. För att möta dessa utmaningar måste vi förstå mer om opposition som politiskt fenomen. Det är i grunden en ödesfråga för såväl EU:s legitimitet som för demokratins framtid i Europa säger Christer Karlsson som leder projektet.


Projektledare: Christer Karlsson (statsvetenskapliga institutionen)

Period: 1 januari 2018–31 december 2021. 

Finansiering: 5 600 000 kr från Vetenskapsrådet

Moa Mårtensson

Forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
moa.martensson[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 2799
Mobiltelefon:
070-7796462

Thomas Persson

Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
Thomas.Persson[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 3334
Senast uppdaterad: 2022-11-23