Pernilla Tunberger disputerar 6 maj

2022-04-04

Pernilla Tunberger försvarar sin avhandling Earning, caring and the quest for sustainable societies: toward stable evolution? den 6 maj kl 10.15.

Opponent är Professor Kimberly Morgan, George Washington University.

Betygsnämndens ledamöter är professor Åsa Lundqvist, sociologiska institutionen, Lunds universitet, docent Emma von Essen, sociologiska institutionen, Uppsala universitet och professor Stefano Guzzini, statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet (ordförande vid disputationen).

Välkommen till Brusewitzsalen, Östra Ågatan 19!

Earning, caring and the quest for sustainable societies: toward stable evolution? 

Hur ska vi både kunna försörja oss själva och våra barn och kunna ta hand om dem på det sätt vi vill? Vad händer med det här pusslet när arbetsmarknaderna liberaliseras och nya och otryggare anställningskontrakt införs? Är flexibilisering på arbetsmarknaden en väg för att underlätta kombinationen av jobb och familj, såsom det ofta framställs? Det här är centrala frågor i Pernilla Tunbergers avhandling som analyserar hur arbetsmarknadsliberalisering påverkar förutsättningarna för att kombinera försörjning och omsorg på ett sätt som balanserar båda behoven i Sverige och Italien.

Avhandlingen argumenterar för att normer och idéer om vad som är en bra mamma, en bra pappa och vad som är bra sätt att ta hand om sina barn är lika viktiga för hur vi uppfattar våra möjligheter att organisera försörjning och omsorg som familjepolitik och arbetsmarknadsvillkor. Begreppet earning-caring models presenteras som ett analytiskt verktyg som betonar hur villkoren för försörjning interagerar med villkoren för omsorg. Avhandlingen visar att det är ett verktyg som erbjuder en ny och djupare förståelse av vad som händer med vårt handlingsutrymme när arbetsmarknaden förändras, och varför.

Slutligen argumenterar avhandlingen för att social hållbarhet är kopplat till individers möjligheter att leva goda liv där de kan kombinera adekvat försörjning med adekvat omsorg, och att det är möjligt att skapa och stabilisera evolutionsstigar som leder i den riktningen. Men, det kommer inte att hända av sig självt. Det kräver en djupare förståelse för de institutionella interaktioner som påverkar människors handlingsutrymme samt aktivt politiskt beslutsfattande. Avhandlingen erbjuder ett ramverk som möjliggör förståelse för spänningar som destabiliserar evolutionsstigar, såväl som hur dessa spänningar kan åtgärdas – i jakten på hållbara samhällen.

Läs mer om Pernilla Tunberger här

Ladda ner hela avhandlingen från DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Disputationer

Senast uppdaterad: 2023-11-23