August Danielson disputerar 8 december

2023-10-16

August Danielson försvarar sin avhandling The Resilience of Diplomacy – Adaptation and Continuity of Diplomatic Practice in Crises den 8 december kl. 13.15.

Disputationen äger rum i Brusewitzsalen, Östra Ågatan 19.

August Danielson 

Opponent är Frédéric Mérand, Professor of Political Science vid University of Montreal.

Betygsnämndens ledamöter är professor Ann Towns, statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, professor Kristine Höglund, institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet och Stefano Guzzini, statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet (även ordförande vid disputationen).

Välkommen till Brusewitzsalen, Östra Ågatan 19, Uppsala!

The Resilience of Diplomacy – Adaptation and Continuity of Diplomatic Practice in Crises

Den här avhandlingen studerar hur kriser påverkar diplomatiska normer och praktiker. Diplomati spelar en avgörande roll för fredliga och konstruktiva relationer mellan stater. När diplomati lyckas möjliggör det globala kollektiva nyttigheter såsom internationell säkerhet, bekämpning av klimatförändringar och upprätthållande av internationella avtal. Trots denna viktiga roll som diplomati spelar vet vi fortfarande relativt lite om diplomatiska normer och praktiker – de oskrivna regler som strukturerar hur diplomater förhandlar och interagerar. Än mindre vet vi om hur och när dessa oskrivna regler förändras. Diplomati brukar beskrivas som en konservativ institution då det upprätthåller ett system av konventioner som ibland kan uppfattas som föråldrade men oftast säkerställer förutsägbarhet och stabilitet i relationer mellan stater. Samtidigt ser vi hur ett antal kriser under det senaste decenniet har lett till stora utmaningar för internationellt samarbete inom ramen av internationella organisationer. Det är därför av stor vikt att förstå hur och med vilka konsekvenser kriser påverkar diplomatiska praktiker.

Tre empiriska studier har genomförts för att analysera denna inverkan. Två av studierna fokuserar på hur den Europeiska Unionen fortsatt lyckas förhandla fram en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik trots ökade spänningar mellan medlemsstater. Exempelvis visar en av studierna hur nationella representanter i Bryssel upprätthåller ett antal praktiker som avpolitiserar förhandlingar om utrikespolitiska frågor och på så vis möjliggör enighet. En tredje studie visar hur övergången till virtuella toppmöten under COVID-19-krisen skapade nya möjligheter för stats- och regeringschefer att signalera status genom sin visuella framställning.

Sammantaget visar avhandlingen att kriser ofta leder till förändring i diplomatiska praktiker men att denna förändring är beroende av diplomaters tidigare erfarenheter och strukturella förhållanden. Med andra ord ser vi en frekvent men begränsad förändring av diplomatiska praktiker till följd av kriser. Avhandlingen bidrar därtill med nya insikter om normspridning inom internationella organisationer, rollen som status spelar i internationella toppmöten och hur EU påverkas av politisering.

Läs mer om August Danielson här. 

Ladda ned hela avhandlingen från DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Disputationer

Senast uppdaterad: 2023-11-23