Oskar Hultin Bäckersten disputerar 2 februari

2023-11-16

Oskar Hultin Bäckersten försvarar sin avhandling Weak Links in the Democratic Chain? Examining the Dynamics of Public Opinion den 2 februari kl.13.15.

Disputationen äger rum i Brusewitzsalen, Östra Ågatan 19.

Oskar Hultin Bäckersten

​Opponent är Jonathan Polk, professor vid Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.

Betygsnämndens ledamöter är Li Bennich-Björkman, professor vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Niklas Bolin, docent vid Institutionen för humaniora och smhällsvetenskap, Mittuniversitetet och Hanna Fjelde, professor vid Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet. 

Disputationer

Senast uppdaterad: 2023-11-23