Sara Bondesson disputerar 19 maj

2017-04-27

Sara Bondesson disputerar den 19 maj kl. 13.15 i sal 3576, Östra Ågatan 19 med avhandlingen "Vulnerability and Power - Social Justice Organizing in Rockaway, New York City, after Hurricane Sandy"

Opponent är Professor Annica Kronsell, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet, övriga ledamöter är Ashok Swain, Institutionen för freds-  och konfliktforskning, Uppsala universitet, Helena Stensöta Olofsdotter, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet och Christer Karlsson, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

Disputationer

Senast uppdaterad: 2023-11-23