Lena Noreland disputerar 5 april

2019-03-15

Lena Noreland försvarar sin avhandling Laga efter läge. Statsråds föreställningar om styrning i Regeringskansliet den 5 april kl. 13.15 i Brusewitzsalen, Östra Ågatan 19.

Lena Noreland, foto David Naylor

Opponent är Anders Ivarsson Westerberg, docent i företagsekonomi vid Södertörns högskola.

Betygsnämndens ledamöter är professor Li Bennich-Björkman, statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, professor Linda Wedlin, företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet  och professor Göran Sundström, statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. 

Laga efter läge. Statsråds föreställningar om styrning i Regeringskansliet 

När en ny regering tillträder, rivstartar det politiska arbetet i Regeringskansliet. Nyutnämnda statsråd kastas in i ministerrollen, ibland efter bara några timmars betänketid. Någon introduktionskurs hinns inte med. Statsråd som omgående fick börja leda arbetet i något av kanslihusets departement, har sagt att det var som att slängas in i en torktumlare eller som att stoppa huvudet i en svart säck. När politiska resultat ska levereras snabbt och effektivt – hur föreställer sig statsråden att styrningen av departementens dagliga arbete med ärendeberedningar ska gå till? Vilken styrstrategi bedömer de fungerar bäst för att få fram de rätta regeringsbesluten?

Lena Noreland, författare till boken, var under många år opolitiskt anställd i Regeringskansliet och arbetade för ett flertal statsråd, som tillhörde regeringar med olika politisk färg. När en ny minister tillträdde, var det ur tjänstemannaperspektivet både viktigt och spännande att se hur styrningen av arbetet skulle komma att ske. Det visade sig efter hand, och medarbetarna i departementen rättade sig efter den ordning som statsråden ville ha. Sina personliga tankar om styrningsuppgiften avslöjade statsråden sällan eller aldrig.

Ett stort antal personer som var statsråd i regeringarna under åren 1991-2014, har intervjuats av författaren. De har fått beskriva sin syn på en del av regeringsuppdraget som de troligen inte hade i fokus vid tillträdet. I boken finns många citat med deras svar och kommentarer till vilka strategier och medel som de kom att använda för att styra det interna arbetet i Regeringskansliet. De styrde så som de föreställde sig att den toppolitiska positionen och de individuella omständigheterna krävde och möjliggjorde. De lagade efter läge.

Avhandlingen finns att köpa i DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet)

Disputationer

Senast uppdaterad: 2023-11-23