Malin Holm disputerar 14 september

2019-08-23

Malin Holm försvarar sin avhandling The Rise of Online Counterpublics? The Limits of Inclusion in a Digital Age den 14 september kl. 13.15 i Brusewitzsalen, Östra Ågatan 19.

Malin Holm 

Opponent är Elizabeth Evans, Senior Lecturer in Politics at Goldsmiths, University of London.

Betygsnämndens ledamöter är Kristina Boréus, professor vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Ulf Bjereld, professor vid statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet och Hannah Bradby, professor vid sociologiska institutionen, Uppsala universitet.

The Rise of Online Counterpublics?

The Limits of Inclusion in a Digital Age

En ökad inkludering i det offentliga samtalet har ofta setts som något positivt för demokratin, då det ger större möjlighet för marginaliserade röster att höras. De växande framgångarna för högerextrema, antifeministiska och klimatskeptiska rörelser på nätets relativt inkluderande plattformar leder dock till nya frågor om hur vi ska analysera och förstå hur en ökad inkludering istället kan skapa hinder för jämlika offentliga samtal.  

I sin avhandling undersöker Malin Holm hur nätets ökade inkludering av olika grupper i det offentliga samtalet kan medföra nya möjligheter för historiskt privilegierade grupper att komma samman och ifrågasätta dominerande tankar och idéer i offentligheten genom bildandet av s.k. ”motoffentligheter” (counterpublics).  Begreppet har tidigare varit en viktig del i den feministiska kritiken gentemot avsaknaden av ett maktperspektiv i den klassiska offentlighetsteorin och vanligtvis har forskning om motoffentligheter fokuserat på historiskt marginaliserade grupper. Genom tre olika empiriska studier undersöker denna avhandling istället hur online-plattformar såsom kommentarsfält, bloggar och sociala medier möjliggör en reproduktion av privilegier i framväxten av motoffentligheter. Dels undersöks motiveringarna bakom en ökad inkludering av (vissa) motoffentligheter i mainstream media genom tidningarnas kommentarsfält. Genom intervjuer med tidningsredaktörer som på olika sätt arbetar med diskussionen i kommentarsfälten, åskådliggörs hur utformningen och regleringen av dessa plattformar indirekt leder till att privilegierade grupper får helt nya möjligheter att göra sin röst hörd. Vidare visar studien av ett antifeministiskt bloggnätverk på hur privilegierade grupper som är, eller upplever sig vara, politiskt marginaliserade från mainstream media genom online-plattformar har fått nya möjligheter att bilda motoffentligheter i konkurrens med strukturellt marginaliserade grupper. Sist demonstrerar en studie av en feministisk motoffentlighet på Twitter hur relationellt privilegierade grupper inom motoffentligheter som bildas på nätet, kan ges nya möjligheter att reproducera en priviligierad position.

Avhandlingen bidrar därmed till en större förståelse för hur den specifika typ av inkludering som karaktäriserar online-plattformar kan innebära nya utmaningar för strukturellt marginaliserade grupper att komma samman och göra sina röster hörda. Vidare argumenterar Malin Holm för att det därmed kan behövas ett större fokus på hur demokratisk exkludering skulle kunna utformas för att skapa mer gynnsamma förutsättningar för jämlika offentliga samtal.

Ladda ner hela avhandlingen från DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet)

Disputationer

Senast uppdaterad: 2023-11-23