Kristoffer Jutvik disputerar den 13 juni

2020-05-08

Kristoffer Jutvik försvarar sin avhandling Governing Migration – On the Emergence and Effects of Policies Related to the Settlement and Inclusion of Refugees den 13 juni kl. 13.15 i Brusewitzsalen, Östra Ågatan 19. Disputationen kommer att sändas live via Zoom. Logga in på: https://uu-se.zoom.us/j/67781986680

Kristoffer Jutvik

Opponent är Pieter Bevelander, professor vid institutionen för globala politiska studier, Malmö universitet.

Betygsnämndens ledamöter är professor Li Bennich-Björkman (statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet), docent Andrea Spehar (statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet) och  professor Oskar Nordström-Skans (nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet). 

Governing Migration – On the Emergence and Effects of Policies Related to the Settlement and Inclusion of Refugees 

I kölvattnet av det höga antalet inkomna asylansökningar i den Europeiska unionen under 2015 och 2016 har frågor rörande flyktingmottagning och flyktingars inkludering varit omdebatterade. Inom det rådande forskningsläget finns en rad studier som pekar på såväl nationella som lokala skillnader i migrationspolitik. Forskare har även påvisat att strukturen i migrationspolitik kan påverka flera migrationsrelaterade utfall. Även om Sverige ofta är förknippat med en generös och inkluderande flyktingpolitik finns betydande skillnader i kommunal flyktingmottagning samt ett par nutida förändringar gällande flyktingars uppehållstillstånd. Artiklarna i den här avhandlingen har för avsikt att öka kunskapen om uppkomsten och effekten av skillnader i migrationspolitik. Undersökningarna i avhandlingen har stor relevans speciellt med tanke på den nutida restriktiva trenden i migrationspolitik samt den politiska utvecklingen i Sverige efter den så kallade ”Europeiska migrationskrisen” 2016.

Abstract

The thesis consists of four papers. Paper I investigates the causal relationship between seat majorities for mainstream parties and refugee reception policy in Swedish municipalities. In conclusion, the paper finds that the link between political seat majorities and refugee reception is of an associative rather than a causal nature. In order to find significant estimates, the win margin for each bloc needs to be rather substantial. Thus, the paper indicates that there is a unified political attitude over the mainstream blocs towards refugee reception and that other factors, and not political seat majorities, have contributed to the uneven distribution of refugees among municipalities in Sweden.

Paper II turns to focus on how stakeholders in four small-sized Swedish municipalities with diverging historical reception of refugees explain and describe their policy approach. By conducting semi-structured interviews, the paper finds that stakeholders share a common understanding about how refugee reception has been performed locally (in terms of high or low refugee intake) and that they emphasise the importance of prior experiences rather than the composition of political parties or resources in explaining their current policy approach.

Paper III, which is co-authored with Henrik Andersson, investigates whether asylum seekers react to changes in migration policy by assessing the effects of a Swedish regulatory change implemented in 2013. Using high-frequency data with information on the weekly number of asylum-seekers, the paper finds that refugees do react very rapidly, even within a week, but that the effects were temporary. The paper also finds that the Swedish change of policy affected the distribution of Syrian asylum seekers in Europe in a significant manner as well as the characteristics of the Syrian population of refugees coming to Sweden.

Paper IV, which is co-authored with Darrel Robinson, investigates the effects of residency status on the labour market participation of refugees. Using a full-population database, the paper shows that residency status has a short-term effect on labour market participation among Syrian refugees, indicating that those granted temporary residency are more active in the labour market. However, those granted permanent residency are more likely to participate in education.

Ladda ner hela avhandlingen från DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet)

Läs mer om Kristoffer Jutvik här

Disputationer

Senast uppdaterad: 2023-11-23