Anton Brännlund disputerar den 8 mars

2021-02-11

Anton Brännlund försvarar sin avhandling Wealth and the economic vote. How assets and liabilities shape election outcomes den 8 mars kl. 13.15. Disputationen kommer att sändas live från Brusewitzsalen, Östra Ågatan 19. 

Anton Brännlund

Opponent är docent Andreas Bergh, nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet.

Betygsnämndens ledamöter är professor Hanna Bäck, statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet, docent Mikael Elinder, nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet och professor Torsten Svensson, statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet (tillika ordförande vid disputationen).

Wealth and the economic vote. How assets and liabilities shape election outcomes 

Den här avhandlingen handlar om förmögenhet och väljarbeteenden. De privata förmögenheternas andel av ekonomin är i såväl Sverige som i andra rika länder uppe på nivåer som inte skådats sedan 1800-talet och denna utveckling visar än så länge inga tecken på att avstanna. Det är viktigt att förstå de politiska konsekvenserna av att stora delar av befolkningen bygger upp ansenliga privata förmögenheter men även skulder. Jag frågar mer precist här: hur förändras vårt väljarbeteende när vi blir allt rikare eller för den delen också mer skuldsatta? I den här avhandlingen visar jag att både förmögenhet och skulder påverkar valresultat i svenska valdistrikt. I den första studien visar jag att högerpartier presterar relativt sämre i områden med höga nivåer av finansiell förmögenhet när det råder stor osäkerhet på världsmarknaden. I den andra studien visar jag att de med högre skuldsättning har en relativt högre sannolikhet att rösta för en sittande regering när Riksbanken sänker sin repo-ränta. I den tredje studien visar jag att de politiska effekterna från en stigande arbetslöshet beror på förmögenhetsnivån i svenska valdistrikt. Jag visar i mer detalj att partier till höger växer i storlek när arbetslösheten stiger i förmögna valdistrikt men att de förlorar stöd i områden som är relativt fattigare. Slutligen i den fjärde studien så testar jag om förmögenhet påverkar väljarbeteende med individdata. Denna studie stödjer hypotesen men de estimerade effekterna är relativt små.

Läs mer om Anton Brännlund här

Ladda ner hela avhandlingen från DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet)

Disputationer

Senast uppdaterad: 2023-11-23