EURYKA samlar forskare och aktörer från civilsamhället i nio europeiska länder

EURYKA är ett transnationellt forskningsprojekt som syftar till att studera relationerna mellan ojämlikheter och unga personers politiska engagemang samt att skapa förutsättningar för att utveckla framtida demokratiska modeller och politiska system i Europa som är mer inkluderande för ungdomar.

Projektet samlar forskare och aktörer från civilsamhället i nio europeiska länder: Frankrike, Tyskland, Grekland, Italien, Polen, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien. EURYKA har tre övergripande mål:

  1. att bidra med systematiska bevis för mekanismerna för att hantera inneboende ojämlikheter i ungas sätt att engagera sig politiskt; dessa mekanismer manifesteras i flera former, till exempel som antingen politiskt (o)intresse och engagemang online och offline eller som (trans)nationell demokratisk innovation och experimenterande
  2. att bidra med kunskap om unga personers värderingar, attityder och beteenden i relation till demokrati, makt, politik, beslutsfattande, socialt och politiskt deltagande (online och offline) samt ekonomiskt-, socialt-, och privatliv, i syfte att identifiera sätt att stärka ungdomars politiska deltagande och demokratiska engagemang i Europa 
  3. att föreslå en rad potentiella utvecklingsåtgärder för demokrati och politiskt deltagande i Europa, med särskilt fokus på att stärka unga personer och i synnerhet de med sämre förutsättningar. Projektet startade i februari 2017 och pågår i 36 månader.

EURYKA-konsortiet koordineras av University of Geneva (Marco Giugni, 
marco.giugni@unige.ch) och inkluderar University of Sheffield (Maria Grasso, 
maria.grasso@sheffield.ac.uk), Scuola Normale Superiore (Lorenzo Bosi, 
lorenzo.bosi@sns.it), Uppsala Universitet (Katrin Uba, katrin.uba@statsvet.uu.se), Universitaet Siegen (Christian Lahusen, lahusen@soziologie.uni-siegen.de), Fondation Nationale des Sciences Politiques (Manlio Cinalli, manlio.cinalli@sciencespo.fr), Panepistimio Kritis (Maria Kousis, kousis.m@uoc.gr), Uniwersytet Warszawski (Marcin Sinczuch, m.sinczuch@uw.edu.pl), Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (Anna Clua, acluai@uoc.edu), European Alternatives Limited lbg (Lorenzo Marsili, l.marsili@euroalter.com).


Eurykas hemsida
Facebooksida
Twitterkonto


Det här projektet har fått finansiering från Europeiska Unionens Horizon 2020 forsknings och innovationsprogram enligt bidragsavtal nummer 727025.

Senast uppdaterad: 2021-12-14