Forskningens självständiga roll i samhället och folkviljans primat

All forskningspolitik präglas av en balansgång mellan vad forskningens självständiga roll uttryckt som akademisk frihet innebär och de möjligheter som står till buds för att låta folkets olika viljor inneha den yttersta beslutskompetensen över hur offentliga medel används. Projektet fokuserar närmare bestämt på att klargöra hur olika uppfattningar om akademisk frihet respektive folkviljans primat påverkar organisationen av våra forskningsråd. Vilka idéer om akademisk frihet och demokrati präglar styrningen av forskningsråden? Är till exempel forskarrepresentationen i myndigheternas styrelse ett uttryck för att forskningsråden ska ha en friare ställning i förhållande till den politiska ledningen jämfört med andra myndigheter? Finns det lösningar som bättre kan förena värdet av forskningens fria roll i samhället med den demokratiska principen om folkviljans primat?


Projektledare: PerOla Öberg (statsvetenskapliga institutionen)

Period: 2023

Finansiering: 469 807 SEK från forskningsprogrammet "Demokrati och högre utbildning"

PerOla Öberg

Professor vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
PerOla.Oberg[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 6315
Mobiltelefon:
070-4250322
Senast uppdaterad: 2023-01-17