Internationell politik

Internationell politik är en växande subdisciplin vid Statsvetenskapliga institutionen. Forskning och kurser i ämnet täcker internationella relationer, analys av utrikespolitik, freds- och konfliktforskning, internationellt samarbete och säkerhetsstudier med betoning på krishantering.

Forskarna i den här gruppen har varit otroligt produktiva och deras publikationer har tryckts i erkända tidskrifter och tidningar inom ämnet. De är nuvarande och tidigare redaktörer på vetenskapliga tidskrifter (Ethics & Global Politics, European Journal of International Relations, Journal of International Relations and Development, och Cooperation and Conflict) och medlemmar i redaktörskommittéer och rådgivande kommittéer inom nästan ett dussin ledande informationstjänster och tidskrifter och större bokserier om offentlig politik.

Några höjdpunkter i pågående forskning och tidigare forskningsprojekt inkluderar forskning inom analys av utrikespolitik (Walter Carlsnaes och Stefano Guzzini), maktanalys i internationella relationer och återkomsten av den geopolitiska föreställningen i Europa (Stefano Guzzini), klimatförändringspolitik i EU och internationellt (Charles Parker och Christer Karlsson), valvåld och problematiken med att bygga en rättvis och stabil fred (Anna Jarstad), internationell krishantering (Bengt Sundelius och Fredrik Bynander), uppkomsten och konsekvenserna av ”warning-response”-problemet (Charles Parker), institutionell säkerhetskonkurrens mellan NATO och EU i Europa (Fredrik Bynander), ansvarsskyldighet i globalt styre (Leif Lewin) och etik och global politik (Eva Erman).