Gender and social media in contentious elections

Syftet med det här projektet är att undersöka hur sociala medier påverkar politiska kandidater i repressiva stater och om det råder någon skillnad mellan hur manliga och kvinnliga kandidater påverkas.

Sociala medier har förändrat förutsättningarna för det offentliga samtalet. Bland annat påstås de påverka politiska kandidater i repressiva stater på både ett positivt och negativt sätt. Å ena sidan kan sociala medier ge oppositionella och andra marginaliserade grupper nya möjligheter för organisering och kampanjarbete. Å andra sidan ger de förtryckande regimer nya verktyg att tysta och skrämma oppositionspolitiker. I projektet vill vi titta närmare på båda dessa dynamiker i samband med parlamentsvalet i Tunisien 2019. Vi vill också undersöka om manliga och kvinnliga kandidater påverkas i olika omfattning och på olika sätt av sociala medier, säger Pär Zetterberg som leder projektet.


Projektledare: Pär Zetterberg (statsvetenskapliga institutionen)

Period: 1 januari 2019–31 december 2021

Finansiering: 3 900 000 kr från Vetenskapsrådets projektmedel för utvecklingsforskning

Forskargrupp

Pär Zetterberg

Universitetslektor Docent vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
Par.Zetterberg[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 3795

Elin Bjarnegård

Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
Elin.Bjarnegard[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 1691

Gästforskare vid Institutionen för freds- och konfliktforskning

Malin Holm

Forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
Malin.Holm[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 7196
Senast uppdaterad: 2022-11-23