Gender Aspects on Election Violence

Detta forskningsprojekt utforskar hot och våld mot politiker, med ett särskilt fokus på könsskillnader. Projektet har sin utgångspunkt i elektoral integritet och definierar valrelaterat våld som incidenter som söker påverka utgången av ett val genom att på olika sätt kränka den personliga integriteten hos politiska kandidater. Detta innebär att det är relevant att fokusera på såväl skrämsel och hot som på fysiskt våld.

Projektet har genomfört enkätstudier och intervjuer med manliga och kvinnliga kandidater i Myanmar och på Sri Lanka (samt en pilotstudie på Maldiverna). Det är det första projekt som fokuserar på politiska kandidaters erfarenheter under val genom att systematiskt jämföra huruvida män och kvinnor utsätts för olika sorters våld.  Projektet har genomförts i samarbete med the International Foundation for Electoral Systems (IFES).

-Resultaten har potentiellt stor policyrelevans och det finns ett stort intresse från praktiker, säger Elin Bjarnegård, projektledare. Om ett stort antal hotfulla och våldsamma aktiviteter genomförs för att hindra kvinnor från att ställa upp i val, men forskning och valprogram fokuserar på fysiskt våld, så kanske det våld som registreras och uppmärksammas reflekterar en företrädesvis manlig erfarenhet av valvåld. Detta pionjärprojekt behövs för att utforska spännvidden i kränkande metoder som används för att påverka utfallet i val, och för att så småningom kunna designa och implementera program och aktiviteter som minskar riskerna för både män och kvinnor som ställer upp i val.

Projektets resultat har presenterats på flertalet workshops och konferenser och kommer att publiceras som en serie artiklar och i en antologi, med Bjarnegård och Zetterberg som redaktörer.


Projektledare: Elin Bjarnegård (statsvetenskapliga institutionen)

Period: 2016–2019

Finansiering: 2 700 000 kr från Vetenskapsrådets projektmedel för utvecklingsforskning

Forskargrupp

Elin Bjarnegård

Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
Elin.Bjarnegard[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 1691

Gästforskare vid Institutionen för freds- och konfliktforskning

Pär Zetterberg

Universitetslektor Docent vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
Par.Zetterberg[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 3795
Senast uppdaterad: 2022-11-23