Gender Politics and Electoral Authoritarianism

Detta forskningsprojekt undersöker politisk jämställdhet i elektorala autokratier. Elektorala autokratier är hybridregimer med demokratiska institutioner på plats, men där spelplanen är ojämn och gynnar det regerande partiet. Under de senaste 20 åren har elektorala autokratier markant ökat sin kvinnorepresentation genom könskvoteringsreformer. Detta projekt undersöker skälen till och konsekvenserna av sådana jämställdhetsreformer i elektorala autokratier.

Genom att kombinera insikter från två litteraturer – demokratiseringslitteraturen och litteratur om genus och representation – och genom att använda olika sorters metoder – statistisk analys och medium-n analyser – söker detta projekt öka vår förståelse för möjligheter och utmaningar för jämställdhetsreformer på en ojämn spelplan.

-Vi vill verkligen att det här projektet ska vara av relevans för två olika forskningsfält, säger Elin Bjarnegård, projektledare. Vi vill visa hur viktigt det är att de som studerar demokratisering uppmärksammar jämställdhetsreformer, men också att de som forskar om genus och politik behöver ta i beaktande i vilken sorts regim reformerna genomförs.

Projektets resultat kommer att publiceras i artiklar och i en monografi.


Projektledare: Elin Bjarnegård (statsvetenskapliga institutionen)

Period: 2016–2021

Finansiering: 4 100 000 kr från Vetenskapsrådet

Forskargrupp

Elin Bjarnegård

Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
Elin.Bjarnegard[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 1691

Gästforskare vid Institutionen för freds- och konfliktforskning

Pär Zetterberg

Universitetslektor Docent vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
Par.Zetterberg[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 3795
Senast uppdaterad: 2022-11-23