Hur kan fackliga organisationer bidra till att öka jämställdheten i arbetslivet? En studie av LO som jämställdhetspolitisk aktör

Internationellt sett ligger Sverige i topp när det gäller jämställdhet med små skillnader mellan kvinnors och mäns deltagande i politiken, i facket och på arbetsmarknaden. Trots dessa framgångar återstår, emellertid, stora utmaningar för att skapa ett jämställt arbetsliv. De fackliga organisationerna är viktiga samhällspolitiska aktörer i arbetet för en mer jämställd arbetsmarknad. Allt fler kvinnor tar plats i de fackliga beslutsstrukturerna och LO har införlivat en feministisk grundsyn i sitt arbete. Förutsättningarna för facklig feminism borde alltså vara goda. Den dominerande bilden, som fortfarande framtonar i forskningen, om facket som en manlig bastion där normen om den manlige familjeförsörjaren och maskulint kodade ledarskapsideal, är i gungning.

Syftet med detta projekt är att undersöka vad som händer i en organisation, som LO, med rötter i klasskampen när en ny konfliktdimension baserad på feministiska idéer ska införlivas. Kan dessa två konfliktlinjer förenas? Vilka jämställdhetskrav har formulerats och drivits inom förbunden? Vilka strategier har de jämställdhetspolitiska aktörerna använt? Har de stött på konflikt och motstånd inom förbunden? För att besvara frågorna undersöker projektet fackliga feministiska krav och om de stött på motstånd eller fått genomslag. Teoretiskt relaterar studien till forskning om under vilka förutsättningar feministiska frågor kan få genomslag i beslutsfattande processer.

– Denna forskning är viktig eftersom den svenska arbetsmarknaden fortsatt är präglad av könssegregering och ojämställdhet där kvinnor tjänar mindre, har sämre positioner och ofrivilligt arbetar deltid i högre grad än män. I spåren av #metoo har också vittnesmålen om sexuella trakasserier visat hur djupt rotade könsmaktsstrukturerna är såväl på många arbetsplatser som inom organisationer säger Christina Bergqvist som leder projektet.


Projektledare: Christina Bergqvist (statsvetenskapliga institutionen)

Period: 1 januari 2019 - 31 december 2021

Finansiering: 3 330 000 kr från Forte

FORSKARGRUPP

Josefina Erikson

Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
Josefina.Erikson[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 1313
Senast uppdaterad: 2022-11-23