Att skydda irreguljära migranter i Europa: institutioner, intressen och politik (PRIME)

Det finns lite kunskap om hur och varför villkoren för irreguljär invandring varierar så dramatiskt i Europa. Befintliga studier indikerar dock att det institutionella landskapet i olika länder och ekonomiska sektorer spelar en nyckelroll. Att skapa en djupare förståelse för dessa institutionella variationer och de intressen som de är förknippade med är en avgörande förutsättning för en effektiv nationell och europeisk politik om irreguljär invandring. PRIME kommer att utveckla en ny jämförande institutionell metod för att analysera villkoren och sårbarheten för irreguljära migranter i detta sammanhang.

Forskarna i detta projekt genomför storskaliga undersökningar, strukturerad policyanalys och kvalitativa intervjuer med irreguljära migranter, arbetsgivare, politiska aktörer, intressegrupper och väljare i åtta europeiska länder. Denna kombination av metoder och perspektiv bygger på en förståelse av "irreguljär" som en komplex och könad status. PRIME kommer att skapa nya analyser av hur migranters liv och erfarenheter formas av nationella socioekonomiska institutioner (inklusive nationella arbetsmarknadsregleringar och välfärdsinstitutioner), sektoriell politik och väljarnas handlingar och intressen.

Projektet kommer också att undersöka de oundvikliga målkonflikter som uppstår vid beslutsfattande gentemot irreguljära migranter, och föreslå strategier för hur de bäst kan hanteras i olika institutionella sammanhang för att möjliggöra mer effektivt beslutsfattande som gynnar både migranter och det samhället de befinner sig i. För att samarbeta med sina nyckelmålgrupper (nationella och EU-politiska aktörer, intressegrupper och forskarsamhället) kommer PRIME att skapa en "PRIME-Hub" för gemensamt kunskapsskapande och utbyte som kommer att sträcka sig utöver projektets livslängd. På detta sätt kommer PRIME att gå längre än enkla modeller för ’best practices’ genom att skapa kontextuella strategier och policyverktyg som en grund för effektivt och hållbart beslutsfattande om irreguljär invandring.

Vårt team vid Uppsala universitet är involverat i både den kvalitativa och den kvantitativa delen av PRIME. Vi undersöker attityder mot irreguljär invandring bland väljare med hjälp av undersökningsexperiment, samlar in data om sociala och ekonomiska rättigheter för irreguljära migranter i EU:s medlemsstater och genomför kvalitativa intervjuer med irreguljära migranter, arbetsgivare, politiska aktörer och intresseorganisationer i Sverige.


Projektledare: Martin Ruhs, European University Institute

Ansvarig forskare vid Uppsala universitet: Joakim Palme

Period: 2023–2026

Finansiering: 2 467 708 € från Europeiska kommissionen (Horizon Europe)

Forskargrupp

Joakim Palme

Professor vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
Joakim.Palme[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 3305

Anton Ahlén

Postdoktor vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
anton.ahlen[AT-tecken]statsvet.uu.se

Lutz Gschwind

Forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
lutz.gschwind[AT-tecken]statsvet.uu.se

Sandra Karlsson

Postdoktor vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
sandra.karlsson[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 1993

Oleksandr Kyselov

Forskningsassistent vid Statsvetenskapliga institutionen, Teknisk- och administrativ personal

E-post:
oleksandr.kyselov[AT-tecken]statsvet.uu.se

Läs mer om PRIME

PRIME Official Website: TBA

Learn more about our EU-Horizon partner projects: DignityFirm, i-CLAIM, and MIrreM

Senast uppdaterad: 2023-08-31