Klimatkrisen och politiskt passiva medborgare i Sverige och USA: nya hypoteser utvecklas och testas

Många oroas över klimatet, liksom över den otillräckliga politik som förs. Ändå använder de flesta vuxna inte sina demokratiska möjligheter till att höja sin röst. Varför? Inspirerat av statsvetenskaplig och socialpsykologisk forskning utvecklas här en ny klimatpassivitetsmodell (CPM), med vilken vi kan undersöka komplexa och mångfacetterade orsaker till varför oron inte omsätts i politiskt handlande.

CPM uppmärksammar särskilt resurs- och motivationsfaktorer, samt sociala normer. Annorlunda uttryckt: handlar passiviteten om att medborgarna känner att de inte kan, inte vill eller att de inte bör delta? 

Vår internationella, tvärvetenskapliga forskargrupp kommer att studera invånare främst i Sverige men också i USA. Fallen ger tillgång till en bredd av möjliga förklaringsfaktorer, då länderna skiljer sig åt i viktiga aspekter som t.ex. fossilberoende och klimatförnekelse-utbredning. Survey-data samlas in, bl.a. i form av olika survey-experiment. Projektet bör föra forskningen märkbart framåt, då det mesta ännu är okänt om klimataktivitetens hinder.

Projektledare Per Adman:

- Många människor är oroliga över klimatet, men ytterst få engagerar sig politiskt i frågan. Vi vill ta reda på varför. Har medborgarna givit upp om att politikerna kan påverka klimatet? Eller hindras engagemanget av olika slags normer, t.ex. om vad som ingår i ett framgångsrikt liv eller hur vi bör förhålla oss till naturen? 


Projektledare: Per Adman 

Period: 2023–2025

Finansiering: 3 000 000 kr från Formas

Per Adman

Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
Per.Adman[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 3415

Forskargrupp

Per Adman (projektledare), Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

Kirsti Jylhä, Institutet för framtidsstudier

Nazita Lajevardi, Department of Political Science, Michigan State University

Johan Wejryd, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet

Senast uppdaterad: 2023-08-18