Klimatpolitik som en välfärdsfråga: Kan socialpolitik dämpa motståndet mot koldioxidskatter?

Medborgarnas stöd är avgörande för att omställningen till ett koldioxidneutralt samhälle ska vila på demokratisk grund. Forskningen har hittills mest fokuserat på att mäta det folkliga stödet för enskilda klimatpolitiska policyinstrument, men förutsättningarna för dessa att nå bred folklig acceptans är svaga i frånvaron av någorlunda jämlika levnadsvillkor. Målet med det här projektet är att undersöka villkoren för medborgerligt stöd för klimatpolitiska policypaket som kombinerar både klimat- och välfärdspolicy. 

En växande forskningslitteratur har börjat utforska hur acceptansen för klimatpolicy hänger ihop med sociala villkor, men denna är fortsatt i sin linda och frågan om hur socialpolitik kan mildra allmänhetens motstånd mot klimatpolicy är fortfarande obesvarad. Det här projektet undersöker hur socio-ekonomiska levnadsvillkor och olika typer av välfärdsinstitutioner formar medborgarnas stöd för s.k. policypaket som kombinerar både klimat- och socialpolitiska åtgärder. I projektet jämför forskarna först hur stödet för klimatpolicy skiljer sig åt mellan länder med olika välfärdsregimer och mellan individer med olika levnadsvillkor. Därefter undersöker de genom en experimentell fallstudie av Sverige hur stödet för olika klimat- och välfärdspolitiska policypaket varierar mellan olika grupper av medborgare med olika levnadsvillkor. Slutligen utvecklar de konkreta beslutsträd som visualiserar acceptansen för kombinerade klimat- och socialpolitiska paket bland olika medborgargrupper. Projektet kommer därmed att bidra med ny kunskap och konkret vägledning till politiska beslutsfattare om hur en koldioxidneutral välfärdsstat kan formas på demokratisk väg.


Projektledare: Joakim Palme

Period: 1 januari 2022 - 31 december 2024

Finansiering: 3 000 000 kr från Formas

Forskargrupp

Joakim Palme

Professor vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
Joakim.Palme[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 3305

Moa Mårtensson

Forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
moa.martensson[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 2799
Mobiltelefon:
070-7796462
Senast uppdaterad: 2022-11-23