Mapping Women Peacemakers: Exploring the “More Women-More Peace” Nexus

“Mer kvinnor-Mer Fred” är en slogan som blivit allt mer vanlig för att synliggöra fördelar med att öka kvinnors deltagande i fredsprocesser. Det finns flera exempel där kvinnor har haft en stor påverkan på att skapa fred, som till exempel i Liberia, Filippinerna, och Colombia, men hur mycket skiljer sig egentligen förekomsten av manliga och kvinnliga medlare? Har det förändrats över tid? På vilket sätt skiljer sig medlingsförsök som är mer jämställda från de där enbart män medverkar?

Projektet ”mapping women peacemakers” syftar till att börja utforska dessa frågor på ett mer systematiskt sätt genom att samla in global data om kvinnliga och manliga medlare i inbördeskrig 1990-2020. Förutom att bidra med användbar data om var, när, och i vilken roll som manliga och kvinnliga medlare förekommer, så undersöker vi både frågorna om och hur mer jämställd medling leder till mer fred.


Projektledare: Elin Bjarnegård (statsvetenskapliga institutionen)

Period: 1 januari 2021–31 december 2021

Finansiering: 212 000 kr från Folke Bernadottakademin

Forskargrupp

Elin Bjarnegård

Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
Elin.Bjarnegard[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 1691

Gästforskare vid Institutionen för freds- och konfliktforskning

Joakim Kreutz

Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
joakim.kreutz[AT-tecken]statsvet.uu.se
Mobiltelefon:
070-2882762
Senast uppdaterad: 2022-11-23